Maritiem ligt op koers in Topsector Water

  • binnenland

MaritiemeInnovatieEventBasBuchner

 

Bas Buchner 

Op woensdag 15 mei vond het gezamenlijke Maritieme Innovatie Event van TKI Maritiem en het MKC plaats op de inspirerende RDM Campus in Rotterdam. De bijeenkomst was gericht op het delen van resultaten van recente innovatie- en onderzoeksprojecten en het up-to-date maken van het Maritieme Innovatiecontract. Ruim 80 belanghebbenden afkomstig uit de scheepsbouw, toeleveranciers, offshore, zeevaart, havens, watersport, jachtbouw, visserij, marine, binnenvaart en kennisinstituten leverden een bijdrage aan dit event.

Tijdens de ochtend werden presentaties gegeven over eerder in het Maritieme Innovatie Programma uitgevoerde projecten op het gebied van maritieme veiligheid zoals ‘Arctic Operations Handbook’ (Heerema Marine Contractors), ‘Towards Zero Impact’ (TU Delft/IHC) en ‘EEDI voor kleine schepen’ (CMTI). Ook meer fundamentele onderzoeken zoals ‘High Quality CFD’ (RU Groningen), ‘Fluvawint’ (TNO) en ‘Exhadero’ (TU Delft) werden gepresenteerd.

In de middag werden de innovatie- en onderzoeksthema’s uit het Maritieme Innovatiecontract onder de loep genomen. Door de overheid en het Topteam Water is gevraagd het Maritiem Innovatiecontract uit 2011 te updaten. In een aantal discussieronden werden de vier innovatiethema’s en 6 researchthema’s besproken. Chris Mombers van NWO STW gaf informatie over de NWO/STW Call Maritiem 2013 voor fundamenteel onderzoek voor de maritieme cluster.

Bas Buchner, voorzitter Innovation Council Nederland Maritiem Land en TKI Maritiem Bestuur: “De bedrijven, branches en kennisinstellingen in de maritieme sector werken op alle niveaus samen in ongeveer 50 concrete Joint Industry Projecten (JIP’s). Daarnaast geeft de nieuwe MKB innovatiestimuleringsregeling van ruim 660.000 Euro MKB-er de kans om aan te haken met goede ideeën. Ik vergelijk onze JIP’s en deze MKB projecten met een grote school vissen, die allemaal dezelfde kant uit zwemmen om te zorgen voor schonere, slimmere en veiligere schepen en een goed gebruik van de zee voor het vinden van energie en grondstoffen. Nu is het zaak om in dezelfde lijn als in 2013 gezamenlijk nieuwe projecten voor 2014 te organiseren. De update van het Innovatiecontract zal daarbij ondersteunend zijn. De discussies gisteren hebben ervoor gezorgd, dat wij in juni een aangescherpt Maritiem Innovatie Contract aan de overheden en de topsector Water kunnen aanbieden. Daarnaast ben ik blij dat via de STW/NWO Call Maritiem voor ruim 4,5 miljoen Euro aan maritiem wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd kan worden de komende jaren. Dit staat ongeveer gelijk aan 18 AIO’s. Dat is een fantastisch resultaat dat bijdraagt aan het bereiken van onze ambitie: Nederland als maritieme wereldtop!”

Meer… Nederland Maritiem Land

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten