Maritieme sector verwelkomt Wim van Sluis als nieuwe voorzitter Nederland Maritiem Land

  • binnenland

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) op 14 januari jl. werd Wim van Sluis als nieuwe voorzitter van Nederland Maritiem Land (NML) enthousiast verwelkomd door de maritieme sector. Hij gaf aan vereerd te zijn om alle maritieme sectoren te mogen vertegenwoordigen en ziet uit naar een vruchtbare samenwerking.

De nieuwe voorzitter zal zijn ervaring en netwerk inzetten om de positie van het samenwerkende maritieme bedrijfsleven, via NML, op nationaal en internationaal niveau te verstevigen en te vertegenwoordigen bij alle stakeholders. “Uit ervaring weet ik dat wij in het buitenland bekend staan om onze inventiviteit en vernieuwende maritieme oplossingen, het is belangrijk om deze reputatie hoog te houden en te blijven focussen op vooruitgang. En die natuurlijk ook internationaal aan de man brengen.”, aldus van Sluis. Om dit te waarborgen zal er stevig ingezet worden op het voortzetten van de samenwerking in de zogenoemde gouden driehoek tussen het maritiem bedrijfsleven, de kennisinstelling en de overheid.

Het aantal banen in de sector neemt de afgelopen jaren gestaag toe. Van Sluis: “Vasthouden van de positie als banenmotor van Nederland is iets waar we met ons allen aan moeten blijven werken, want er blijft behoefte aan goed opgeleide enthousiaste mensen.”

Tineke Netelenbos, voorzitter KVNR en vice-voorzitter NML sprak tijdens haar speech lovend over de wijze waarop scheidend voorzitter Arie Kraaijeveld NML de afgelopen drie jaar heeft geleid en de koepel om heeft gebouwd naar een volledig markt gefinancierde organisatie.

Meer… NML

Related news

List of related news articles