Mbo-opleiding allround medewerker watersportindustrie naar Amsterdam

ROC Friese Poort en de brancheorganisatie voor de watersportindustrie HISWA Vereniging hebben de handen ineen geslagen om de opleiding allround medewerker watersportindustrie naar Amsterdam te halen. Voorheen was deze opleiding alleen in Friesland te volgen. Aangezien Nederland zo’n anderhalf miljoen watersporters kent, was één locatie niet voldoende om aan de vraag naar deze opleiding vanuit het hele land te voldoen.

De tweejarige mbo-3-opleiding allround medewerker watersportindustrie bereidt studenten voor op een breed scala aan werkzaamheden die komen kijken bij een baan in de watersportindustrie. De opleiding wordt gegeven volgens de onderwijsvorm beroepsbegeleidende leerweg (BBL), en houdt in dat de leerling per week vier dagen werkt in een watersportbedrijf en één dag in de schoolbanken zit.  “De opleiding is dus uitstekend te combineren met een baan in de watersport”, aldus Herbert van Oord, manager arbeidsmarkt, training en opleiding van de HISWA. De brancheorganisatie is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het kwaliteitsdossier van de opleiding, die is erkend door de overheid.

Techniek staat centraal

Veel van de dagelijkse werkzaamheden in deze industrie kennen een technisch karakter. Het onderhouden en repareren van jachten, terreinen en gebouwen zijn aspecten die veelzijdig terugkomen tijdens deze opleiding. Vooral het onderhouden en repareren van jachten staat centraal, waarbij de leerling-medewerker het vaartuig van voor tot achter leert kennen. Leerling-medewerkers leren hierbij alle kneepjes van het vak, zoals het installeren van motoronderdelen en het aanbrengen van de juiste verflaag. Dit zorgt voor een grote verscheidenheid aan organisaties waarbij gewerkt kan worden tijdens en naast de opleiding, zoals jachthavens, watersportwinkels of jachtverhuurbedrijven.

“De opleiding allround medewerker watersportindustrie bereidt de leerlingen voor op allerlei  functies binnen de watersportindustrie. De meeste functies op de arbeidsmarkt zijn op mbo-niveau en hebben de laatste jaren een verschuiving gemaakt van niveau 2 naar niveau 3 of 4. Dit komt doordat vaartuigen steeds meer en meer ingewikkeldere systemen aan boord krijgen”, aldus Van Oord.

De menselijke maat

Naast het scholen van technische vaardigheden worden vaardigheden bijgebracht om het omgaan met gasten of klanten te bevorderen. Denk hierbij aan het adviseren van klanten of het verhuren van een ligplaats of vaartuig. Van Oord: “Natuurlijk moet je binnen deze industrie ook technische vragen kunnen beantwoorden, maar ook bepaalde sociale aspecten komen aan bod tijdens de opleiding. Er wordt geleerd hoe men op een goede manier omgaat met klanten, hoe er gezorgd wordt dat klanten zich thuis voelen en zelfs wat te doen in het geval van een conflict.”  De opleiding allround medewerker watersportindustrie bestaat al jaren in Sneek, waarbij deze opleiding continu is verbeterd en met de tijd meegegaan. In 2015 wordt deze kennis meegenomen naar Amsterdam, waar de opleiding inhoudelijk niet zal verschillen van die in Friesland.

De opleiding in Amsterdam staat gepland om te starten op 1 februari. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de HISWA. Er is beperkte beschikbaarheid voor nieuwe leerlingen. TM