Mercon concentreert zich volledig op tankopslag en onderhoud

  • binnenland

MerconStorage-03

Mercon gaat zich volledig concentreren op haar activiteiten met betrekking tot onderhoud en nieuwbouw van opslagtanks op terminals en raffinaderijen. De lopende projecten op het gebied van Infrastructuur en offshore zullen worden voltooid.

Mercon is (al geruime tijd) bezig haar opslagtank gerelateerde activiteiten verder uit te bouwen en minder afhankelijk te worden van de offshore- en infra activiteiten, teneinde haar risico profiel terug te brengen en haar lange termijn rendement te verbeteren.

Door deze strategische herpositionering ontstaat een duurzaam rendabele bedrijfssituatie, welke de basis moet vormen voor de toekomst van Mercon. Mercon is in nauw overleg met de Ondernemingsraad en Vakbond over de personele gevolgen van deze transformatie.

Vanwege de positieve vooruitzichten voor de tankopslag activiteiten is de verwachting dat van de huidige medewerkers van Mercon Steel Structures B.V. die momenteel betrokken zijn bij de af te bouwen activiteiten een grote meerderheid zal worden ingezet voor de tankopslag activiteiten en het verlies aan arbeidsplaatsen daardoor beperkt blijft. Directie en aandeelhouders van Mercon betreuren het verlies aan arbeidsplaatsen met name voor de betreffende medewerkers.

Met dit besluit positioneert Mercon zich als onderhoudspartner voor de tankopslag industrie. Mercon heeft in Nederland in deze industrie reeds een prominente positie opgebouwd en ziet voldoende mogelijkheden dit op duurzame wijze of door strategische partnerships verder uit te bouwen.

Meer… Mercon 

Related news

List of related news articles