Merwedebrug en andere bruggen worden volledig vernieuwd

Het traject A27 Houten-Hooipolder krijgt een volledig nieuwe Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) kiest voor volledige vervanging van de drie bruggen in plaats van een versterking van de huidige bruggen omdat dit op de langere termijn goedkoper is en een betere garantie geeft voor een vlotte doorstroming van het verkeer.

De volledige vervanging van de stalen bruggen door betonnen bruggen zorgt ervoor dat er in de toekomst minder onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Het zorgt ook voor minder verkeershinder vanwege wegwerkzaamheden. Daarnaast zorgt de vervanging voor een afname van het geluid op de bruggen. Dit betekent dat de geluidsbelasting in de omgeving afneemt.

Snelweg krijgt minimaal 2 x 3 rijstroken
De A27 tussen knooppunten Houten en Hooipolder wordt verbreed. De snelweg, die over de grote rivieren loopt, krijgt over het gehele traject minimaal 2 x 3 rijstroken, op verschillende onderdelen van het traject zelfs 4 rijstroken. Bij het knooppunt Hooipolder wordt een verbindingsboog aangelegd. Door verbreding van de snelweg zal de doorstroming op de A27 flink verbeteren.

Voordeliger om bruggen toekomstvast te vervangen
Aanvankelijk voorzagen de plannen in een versterking van de huidige bruggen. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is echter gebleken dat het voordeliger is om drie bruggen nu al toekomstvast te gaan vervangen. De minister trekt hiervoor 389 miljoen euro uit. Dit bedrag komt bovenop het bedrag van 860 miljoen euro dat al is gereserveerd voor het grote wegproject. De gewijzigde aanpak wordt verwerkt in een Tracébesluit dat in de loop van volgend jaar wordt vastgesteld.