Nieuwe aanlegplaatsen voor watersport in de Venen

Gedeputeerde Staten stellen 100.000 euro beschikbaar om kleinschalige watersport in het gebied de Venen te stimuleren. Met deze provinciale bijdrage wordt het mogelijk om in het Utrechtse gedeelte van de Venen de komende anderhalf jaar 30 nieuwe aanlegplaatsen te realiseren voor boten. Deze steigers worden verspreid over zes locaties gebouwd in opdracht van het recreatieschap de Vinkenveense Plassen. De aanlegplaatsen leggen een verbinding tussen deze plassen en het Groene Hart en zullen naar verwachting de nodige nieuwe watersporters aantrekken vanuit de regio West-Utrecht. Het initiatief levert jaarlijks een extra toeristische omzet op van circa 90.000 euro.

Bron: blik op nieuws.nl, 18-10-2006;