Nieuwe directeur Kustwacht Nederland

  • binnenland

Jan van Zanten is per vandaag, 29 mei 2019, de nieuwe directeur Kustwacht Nederland. Hij volgt Ronald Blok op die de Kustwacht sinds november 2015 leidde. “Het is mijn voornemen om de ingeslagen weg naar een moderne, informatiegestuurde en optimaal dienstverlenende Kustwacht voort te zetten.” aldus Van Zanten bij zijn aantreden.

Ronald Blok (links) geeft het directeurschap van de Kustwacht over aan Jan van Zanten Foto Kustwacht Nederland
Ronald Blok (links) geeft het directeurschap van de Kustwacht over aan Jan van Zanten. Foto, Kustwacht Nederland.

Blok heeft veel nieuwe projecten en investeringen gerealiseerd voor de Kustwacht. Een geheel nieuw Maritiem Operatie Centrum (MOC) staat gepland voor 2023. En naast een forse personele uitbreiding lopen er inmiddels vervanging- en vernieuwingstrajecten voor Kustwachtpatrouilleschepen, -vliegtuigen en –helikopters. Blok vertrekt naar het NAVO hoofdkwartier waar hij voor twee jaar de functie van ‘Section Head Maritime Plans’ gaat vervullen.

Modernisering Kustwacht

“De modernisatie van de Kustwacht sinds 2015 sluit aan op nieuwe maritieme ontwikkelingen die in toenemende mate de economische veiligheid van Nederland raken. Dat was geen eenvoudige opgave in een samenwerkingsverband van zes ministeries en acht operationele diensten.” geeft terugtredend directeur Kustwacht Blok aan.

Kustwacht is een samenwerkingsverband

De Kustwacht is een samenwerkingsverband. Hierin werken zes ministeries en verschillende diensten samen aan de veiligheid op de Noordzee en diverse grote binnenwateren. Ieder ministerie (inclusief de daarbij behorende diensten) behoudt de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de eigen taak binnen het samenwerkingsverband. Defensie is de beheerder van de Kustwacht en levert in die hoedanigheid de Directeur Kustwacht Nederland.

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten