NMT ziet steun maritieme sector in regeerakkoord

Het regeerakkoord dat 10 oktober is gepresenteerd bevat verschillende positieve maatregelen voor onze sector, zo meldt NMT. Klimaat, innovatie en investeringen in defensie materieel zijn belangrijke zaken die worden genoemd in het akkoord dat de nieuwe regeringspartijen hebben bereikt. NMT is dan ook positief gestemd.

Er komt een Green Deal voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens. Het akkoord onderkent dat er in de zeevaart en binnenvaart nog veel milieuwinst te behalen is. NMT werkt graag mee aan deze green deal.

Er komt een klimaat- en energieakkoord met als doel een CO2 reductie van 49% in 2030. Volgens NMT kan de maritieme sector voor zowel de binnenvaart als de zeevaart een belangrijke bijdrage leveren met de verzameling duurzame maritieme oplossingen.

De SDE+ regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie) wordt verruimd naar € 3,2 miljard. De succesvolle Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) waarvoor NMT hard heeft gelobbyd was dit jaar ruim overtekend. NMT bepleit het doorzetten van  de SDS in de komende regeerperiode. De verruiming van de SDE+ is een positief signaal en biedt mogelijk kansen.

Innovatie
Voor innovatie en onderzoek komt er een SBIR (Small Business Innovation and Research) regeling voor het MKB, uit te voeren door Defensie en Rijkswaterstaat. Dit is van belang voor het maritieme MKB. Verder wordt voor het MKB de succesvolle MIT-regeling verder uitgebreid. Ook komt er jaarlijks € 200 miljoen beschikbaar voor fundamenteel en voor toegepast onderzoek. Maritieme onderzoeksinstituten kunnen hiermee de kennisbasis voor de sector versterken.

Marine
De investeringen in defensie lopen op naar jaarlijks € 1,5 miljard. Dit is de basis voor het uitwerken van de vervangingsprogramma’s van de marine waar de Nederlandse scheepsbouw en toeleveranciers vanzelfsprekend een bijdrage aan leveren. Positief is in dit verband ook dat Nederland zich nadrukkelijk het recht voorbehoudt het art. 346 ruimhartig te interpreteren uit oogpunt van nationaal economisch en veiligheidsbelang. De overheid geeft hiermee aan dat ze groot belang hecht aan de economische impact van de levering van schepen en systemen door Nederlandse bedrijven. Een sterke en innovatieve thuismarkt versterkt onze positie op de wereldmarkt van schepen voor overheidstaken.