Ontwikkeling havengebied Schiedam hoog op agenda gemeente

Bij de gemeente Schiedam staat de ontwikkeling van het havengebied sinds 2014 hoog op de agenda. Doel is om een duurzame op de toekomstgerichte, Schiedamse zeehaven te realiseren met een sterk maritiem cluster. Haven en stad moeten meer verbonden zijn met elkaar, onder andere door kennisontwikkeling. Rekening houdend met de next economy, betekent dit voor gemeente, bedrijven en onderwijsinstellingen dat er ingespeeld moet worden op de toekomst.

3-D printing, automatisering, hybride loopbanen en robotisering; de digitale revolutie is in volle gang. Wat staat bedrijven te wachten? Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt en de opleidingen? De gemeente Schiedam beseft dat wanneer je de next economy wilt bijhouden of zelfs voor wilt zijn, je open moet staan voor innovaties. Als gemeente moet je om de tafel met bedrijven en onderwijsinstellingen. Bert Hooijer, voorzitter RNE Education Group (onderdeel Roadmap Next Economy) en voormalig RDM Campus directeur, introduceerde in het Schiedamse havengebied de methode van het werken met een solutionlab; een innovatieve manier van samenwerken aan complexe vraagstukken.

Maritiem Onderwijs en Innovatiecentrum
De gemeente Schiedam heeft enige tijd geleden een discussietafel georganiseerd rondom de toekomst van onderwijs en arbeidsmarkt. Samen met Tom Daamen (TU Delft) en Edward Gilding (Maritime Delta/Innovation Quarter) was Bert Hooijer (toen nog directeur RDM Campus) een van de tafelheren. Bert Hooijer: “Op basis van mijn ervaring met de RDM Campus in Rotterdam en gebieds- en kennisontwikkeling heb ik een workshop gegeven. Mij werd gevraagd een schets te maken van een nieuwe vorm van onderwijs, waarin een nauwe samenwerking ontstaat tussen bedrijven en toekomstige professionele opleidingen, gericht op de digitale revolutie. Het idee van een Maritiem Onderwijs Innovatief Centrum (MOIC) was geboren. Het was nog maar een idee. Het was een stip voorbij de horizon, in de verte was nog niks te zien. Maar toch sprak het aan.”

Inspiratiessessies in Solutionlab MOIC Schiedam
Op 1 februari 2017 is het Solutionlab MOIC Schiedam van start gegaan met een collectief gesprek over de wicked problems van de maritieme industrie in het licht van technologisch innovatie, educatie en human resources. Tot de zomer vinden er inspiratiessessies met experts plaats om de positie en urgentie van elk afzonderlijk bedrijf te bepalen. Het solutionlab wordt in december afgesloten met het presenteren van een toekomstperspectief met projecten die direct kunnen worden uitgevoerd. Bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeente bepalen samen welke concrete vervolgstappen gezet kunnen worden.

“Een echt, tastbaar centrum, of misschien wordt het een online platform?”
De bedrijven zijn enthousiast over deze manier van werken. Het helpt hen bij het oplossen van een complex probleem, namelijk hoe zorgt men ervoor dat het bedrijf klaar is om in te kunnen spelen op de toekomst, de next economy. Dat geldt natuurlijk ook voor de onderwijsinstellingen, zij leiden de toekomstige professionals op. Deze triple helix samenwerking in de vorm van een solutionlab is een eerste stap richting de toekomst. Hooijer: “En wat het MOIC betreft, weten we niet welke vorm dat krijgt. Dat is het mooie aan een solutionlab, met elkaar beslissen we waar behoefte aan is. Een echt, tastbaar centrum, of misschien wordt het een online platform? De toekomst zal het leren.”

Lees de Roadmap Next Economy

Related news

List of related news articles