Ophef in België door goedkopere windparken Nederland

In België is ophef ontstaan over opmerkingen van de Staatssecretaris van de Noordzee, Philippe de Backer. Die stelde eind vorige week voor om de concessies voor drie windparken op zee in te trekken en in plaats daarvan een voordeligere tenderprocedure te starten. De opmerking leidde tot heftige reacties van vertegenwoordigers uit de Belgische industrie.

“Het intrekken van de concessies is een aanfluiting van de rechtszekerheid,” aldus het Belgian Offshore Platform (BOP) in een reactie. “Rechtszekerheid is essentieel voor grote investeringen in energie. De drie nog te bouwen windparken hebben al miljoenen geïnvesteerd in de ontwikkeling van hun projecten.”

In het voorstel van De Backer zouden de concessies voor de drie windparken Seastar (246MW), Mermaid (300MW) en Northwester II (224MW) teruggedraaid worden en via een tenderprocedure aan de meest competitieve aanbieder worden toebedeeld.

De parken zouden volgens de huidige plannen 3 tot 5 miljard aan investeringen van de Belgische overheid kosten. Dat steunniveau ligt flink hoger dan in bijvoorbeeld Nederland, waarbij windprojecten op zee via een tenderprocedure zijn toegekend. In Duitsland worden naar verwachting vanaf 2025 zelfs windparken zonder overheidssteun gebouwd.