Overslag Zeeland Seaports groeit flink met 25 procent

De overslag van Zeeland Seaports vertoont in de eerste zes maanden van 2010 een stijgende lijn. In het eerste half jaar is bijna 16,5 miljoen ton via zee overgeslagen, ten opzichte van 13 miljoen ton in 2009. Met deze stijging van 25% bevindt de overslag zich weer op het niveau van het eerste half jaar van 2008. Het jaar waarin de Zeeuwse havens een recordoverslag boekten van ruim 33 miljoen ton.

De stijging deed zich vooral voor in de natte en droge bulk. Dit zijn onder andere olieproducten, steenkool, ertsen en chemische producten. Ook de landbouwproducten, waaronder de zogenaamde forest products zoals houtpulp en cellulose scoorden goed. Tevens zat ook het vervoer van auto’s flink in de lift. De stijging betrof zowel de in- als de uitvoer van goederen.

De Zeeuwse havens herstellen zich sneller en krachtiger dan verwacht. Na een goed eerste kwartaal blijft de overslag zich ook na een half jaar positief ontwikkelen. Natuurlijk is het nog te vroeg om een voorspelling te doen voor het totale jaar want het blijft afwachten of de wereldeconomie zich in hetzelfde tempo als nu zal blijven ontwikkelen.

Ook de overige havens maken deze periode hun overslagcijfers bekend. De haven van Antwerpen kende een stijging van 13%, Zeebrugge had een groei van 20% en Gent herstelde zich met 46%. Rotterdam en Amsterdam zullen hun cijfers op korte termijn presenteren.

Zeeland Seaports wordt gevormd door de haven van Borsele, Vlissingen en Terneuzen.
Ze is de derde zeehaven van Nederland op basis van zeeoverslag. Voor wat betreft de toegevoegde waarde neemt ze met een bedrag van 4,2 miljard euro de tweede plaats in. In het havengebied zijn zo’n 250 bedrijven gevestigd die onder te verdelen zijn in 2 clusters: industrie en logistiek. Samen zijn ze goed voor zo’n 16.000 directe arbeidsplaatsen. De indirecte werkgelegenheid meegerekend heeft ongeveer 18% van de Zeeuwse werkende bevolking werk dankzij de Zeeuwse havens.

De komende jaren wil Zeeland Seaports zijn positie verder uitbouwen door de ontwikkeling van grootschalige containerfaciliteiten in Vlissingen en het uitbouwen van de biogebaseerde industrie in Terneuzen. Dit moet leiden tot een groei van de zeeoverslag van 50 miljoen ton in 2020. Ook de binnenvaart zal van deze ontwikkeling meeprofiteren.

Bron: Zeeland Seaports, 23-07-2010;