Smart Shipping snippet van RDMCOE

Project Smart Shipping

Smart shipping is het vergaand geautomatiseerd varen op zee en binnenwateren en het faciliteren hiervan. De toekomst van de scheepvaart draait om integratie van informatie en communicatiesystemen. Hierdoor kunnen schippers en medewerkers van havens, bruggen en sluizen, ondersteund door software, het verkeer op de vaarwegen onderling regelen.

De verwachting is dat smart shipping een bijdrage gaat leveren aan het concurrerend vermogen, de veiligheid en duurzaamheid van de scheepvaartsector. Rijkswaterstaat wil laten onderzoeken wat deze ontwikkeling gaat betekenen voor het smart maken van infrastructuur en scheepvaartverkeersmanagement en heeft daarvoor samenwerking gezocht met Rotterdam Mainport Institute (STC Group/Hogeschool Rotterdam), Kenniscentrum Duurzame HavenStad en RDM Centre of Expertise van Hogeschool Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam en Rijkswaterstaat werken sinds 2018 samen binnen het thema Smart Shipping. Jaarlijks zijn ongeveer 15 studenten van de minor ‘Ship Systems and the Human Factor’ betrokken bij dit praktijkgerichte onderzoeksproject. Ze borduren hierbij voort op de resultaten van hun voorgangers. Door met Rijkswaterstaat samen te werken is het onderwijs contextrijk en het onderzoek toekomstgericht. Studenten werken dus tijdens hun studie al aan het vormgeven van hun toekomstige vakgebied en zijn daardoor optimaal voorbereid op de introductie van nieuwe technologieën.

Praktijkonderzoek

Naast het thema Smart Shipping werkten Hogeschool Rotterdam en Rijkswaterstaat ook al samen op het thema Waterkwaliteit. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals zijn positief over de samenwerking in deze projecten. Er vindt koppeling plaats tussen vraagstukken in de praktijk, uitvoering en kennisontwikkeling. Beide organisaties hebben de intentie uitgesproken om te blijven samenwerken op het gebied van opleidingen, arbeidsmarktstrategie en carrièreperspectief. Bijvoorbeeld door het gezamenlijk organiseren van masterclasses en introductiecursussen voor studenten en zij-instromers en het verkennen van de mogelijkheden om (jong) talent op te leiden. Assetmanagement in de watersector is het derde thema waaraan de hogeschool en Rijkswaterstaat samen invulling gaan geven.

Studentenonderzoek

Studenten hebben in 2019-2020 onderzoek gedaan naar de volgende ideeën en systemen, gevisualiseerd in deze infographic (klik erop voor een grotere weergave):

Digitaal schutplan

Schippers melden zich aan het begin van hun reis aan bij een sluis, op basis waarvan een schutplan wordt gemaakt. Daarmee wordt de planbaarheid van een vaartocht groter.

Silent VTS

Verkeersbegeleidingsposten (VTS-posten) hebben een volledig overzicht van de vaarroutes en de schepen die daar varen. Waar nodig wordt ingegrepen via de marifoon. Met Silent VTS hebben schippers zelf beschikking over data van al het vaarverkeer. Onderzocht wordt of hen dit een betere ‘situation awareness’ geeft en in staat stelt acties onderling te coördineren.

Digitalisering

Digitalisering en automatisering van communicatie en gegevensuitwisseling: bestaande systemen worden gekoppeld/geïntegreerd om alle data gedurende de reis van een schip voor alle partijen beschikbaar te hebben en te kunnen aanvullen.

Doorvaarthoogtewaarschuwingssysteem

Een lasersysteem meet de doorvaarthoogte en de hoogte van het schip. Als blijkt dat het schip niet onder de brug door kan, wordt de schipper via een matrixbord gewaarschuwd.

Bron: RDM Centre of Expertise