Roep om waterminister

DEN HAAG (ANP) – Bedrijven en organisaties die zich met water  bezighouden vinden dat er in het volgende kabinet een minister  verantwoordelijk moet worden voor het waterbeleid. Die kan  krachtiger beleid maken en de samenwerking tussen publieke en  private partijen verbeteren, zodat Nederland een betere bijdrage  kan leveren aan de oplossing van internationale waterproblemen.  Dat stelde voorzitter W. Segeren van het Nederlands Water  Partnerschap (NWP) dinsdag tijdens de presentatie van de  Nederlandse bijdrage aan het Wereld Water Forum, dat zondag in het  Japanse Kyoto begint. De NWP coordineert daar de bijdrage van  Nederlandse bedrijven, instellingen en maatschappelijke  organisaties. 
Volgens professor Van Segeren beschikt Nederland over 10 procent  van de kennis over waterbeheer, maar is de werkelijke bijdrage aan  projecten wereldwijd slechts 1 procent. Dit komt volgens hem  doordat grote publieke partijen als Rijkswaterstaat en de  waterschappen geen risico’s mogen nemen en veel bedrijven zo  gespecialiseerd zijn dat ze slechts kleine onderdelen van projecten  aankunnen. 
Een minister van Water zou volgens de NWP-voorman de broodnodige  samenwerking op gang kunnen brengen. ,,Afstemming en het mogelijk  maken van publiek-private samenwerking, onder coordinatie van een  bewindspersoon voor water, is op dit moment net zo belangrijk om te  kunnen bijdragen aan een oplossing van waterproblemen als het  vrijmaken van meer geld”, vindt Van Segeren.

Bron: Waterland.net, 12-03-2003;