Rotterdam wil meer windparken op de Noordzee

Eind dit jaar wordt de grootste en krachtigste windturbine ter wereld geplaatst in Rotterdam. De komende jaren wordt deze windmolen gebruikt als testturbine. Het is de bedoeling dat na de testperiode er in de toekomst dit type windturbine wordt gebruikt voor nieuwe windparken op zee.

offshore-windpark-foto-dick-hill-1-1024x683
Offshore windpark. Foto, Dick Hill.

Wethouder Arno Bonte van Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie: “Deze megawindmolen heeft een capaciteit van 12 MW. Van dat type willen we de komende jaren 1000 bouwen in windparken op zee. Dat is goed voor schone lucht in Rotterdam en levert Rotterdamse banen op.”

Wind op zee belangrijk voor Rotterdamse Klimaataanpak

Uitbreiding van windparken op zee is belangrijk voor het realiseren van de Rotterdamse Klimaataanpak. Maasvlakte 2 is een proeftuin voor bedrijven die werken met windenergie op zee. Deze bedrijven voeren testen uit en ontwikkelen projecten. “De uitbreiding van wind op zee levert de groene energie op die we nodig hebben voor het havengebied. Daarnaast heeft de ontwikkeling van windparken op zee een positief effect op de economie in de haven en levert het nieuwe banen op” aldus Arno Bonte. De beoogde aanlanding van de op te wekken elektriciteit van windparken op zee moet wat de gemeente betreft ook in Rotterdam worden gerealiseerd.

Vraag naar elektriciteit neemt fors toe

De vraag naar elektriciteit gaat in de aankomende jaren fors toenemen. Het elektrificeren van processen in de haven en in de stad, het gebruik van elektrische auto’s en het sluiten van de kolencentrales gaan zorgen voor een verschil in vraag en aanbod. Uitbreiding van de opwek van windenergie zijn, naast meer zonne-energie, nodig om te voorzien in de schone energiebehoefte.

In 2025 zo’n 100 windturbines operationeel in Rotterdam

Rotterdam gaat de komende jaren inzetten op het uitbreiden van windenergie in het havengebied. In 2025 zijn binnen de grenzen van de gemeente Rotterdam zo’n 100 windturbines operationeel. Dat zijn er nu nog 72. De 100 windturbines voorzien jaarlijks in totaal 227.000 huishoudens van elektriciteit die is opgewekt door windenergie.