Samen werken aan een Schone Schelde

Het samenwerkingsconvenant Schone Schelde is dinsdag 19 februari ondertekend door 28 partijen. Hiermee onderkennen de betrokken organisaties dat zwerfvuil een probleem is en geven zij aan samen te willen werken om het probleem in en rond de Schelde aan te pakken.

Op de oevers, in de uiterwaarden en bij stuwen en sluizen ligt na elke hoogwaterperiode veel zwerfafval. Als het zwerfafval niet wordt opgeruimd, stroomt het uiteindelijk richting zee en vergroot het de bekende plastic soep: de grote drijvende eilanden van plastics in de oceanen.

Het samenwerkingsconvenant Schone Schelde heeft tot doel de gezamenlijke inspanning te vergroten en het probleem bij de bron aan te pakken. Daarmee willen de betrokken partijen de hoeveelheid zwerfvuil in de Schelde structureel verminderen.

Het samenwerkingsconvenant Schone Schelde is gefaciliteerd door Rijkswaterstaat. De actieve bijdrage van Rijkswaterstaat bestaat uit monitoren, het verbeteren van afvalbeheer, het faciliteren van opruimacties door de zwerfvuilregeling (het ophalen en afvoeren van door anderen verzameld zwerfvuil) en het ondersteunen van educatie- en communicatietrajecten.