Snel starten met tweede sluis

Het CDA wil dat snel wordt begonnen met de aanleg van de tweede zeesluis voor voor het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied. De oude sluis is een ‘risicofactor’. ‘Wij zetten er druk op’, aldus de transportspecialisten van de regeringspartij in een interview met Nieuwsblad Transport.
Volgens de vervoersspecialisten Ad Koppejan en Ruud van Heugten van de CDA-kamerfractie mag het ontbreken van de tweede zeesluis op het MIRT (Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport) en daarmee op de rijksbegroting geen struikelblok zijn voor een snel besluit.

Bron: Nieuwsblad Transport, 15-04-2009;