Tweede helihaven Noord-Nederland

Groningen Seaports werkt aan de vestiging van een helikopter start- en landingsplaats in de directe nabijheid van de Eemshaven. Deze start- en landingsplaats dient ter ondersteuning van de offshore windindustrie, want voor de bouw en het onderhoud van offshore windparken zijn transporten per helikopter noodzakelijk.

Groningen Seaports draagt zorg voor een goede infrastructuur in en om haar havens. De realisatie van een heliport hoort daar zeker bij en is van groot belang om bedrijven die actief zijn in de offshore windindustrie optimaal te kunnen faciliteren. Bovendien kan deze industrie zich door de komst van een start- en landingsplaats blijven ontwikkelen in de Eemshaven.

Eén van de belangrijkste economische pijlers van de Eemsdelta is de offshore windindustrie. De ontwikkeling van offshore windparken op het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee draagt niet alleen bij aan de duurzame ambities van beide landen, maar zorgt ook voor werkgelegenheid en investeringen in de Eemsdelta. De start- en landingsplaats is primair gericht op het faciliteren van helikoptervluchten ten behoeve van de offshore windindustrie. Ook kan de helikopterhaven gebruikt worden voor ambulance- en traumavluchten en bijvoorbeeld voor beloodsing van schepen.

De eigenaren van de moderne grote parken gebruiken zowel schepen als helikopters voor de noodzakelijke service/onderhoudswerkzaamheden. De bedrijven die dit soort werk doen , willen graag kunnen kiezen op welke wijze ze hun personeel of materiaal naar de windparken vervoeren. Die keuze is afhankelijk van weersomstandigheden, afstand, snelheid, hoeveelheid materiaal, etc. Soms kan die keuze pas op het laatste moment worden gemaakt en daarom is het van belang dat de diverse mogelijkheden dicht bij elkaar geclusterd zijn. Dat is ook de reden dat de start- en landingsplaats zich in de directe nabijheid van de Eemshaven moet bevinden, aangezien hier de schepen worden bevoorraad.

In Den Helder is momenteel de enige grote helikopter start- en landingsplaats in Noord-Nederland en is tegen de realisatie van een nieuwe luchthaven. De helihaven van Den Helder heeft al last van de lage olieprijs en denkt in de toekomst minder werk te hebben. Door de start van een nieuwe helihaven in de Eemshaven zal de hoeveelheid werk alleen nog maar teruglopen in Den Helder. Alleen in 2016 voorziet Den Helder een daling van 20% in klandizie.

Meer.. Helihaven Groningen