Hijsen-van-de-sluisdeur-Vandammesluis-Port-of-Zeebrugge-Foto-Jan-De-Nul-1

Tweede sluisdeur van de Pierre Vandammesluis losgekoppeld voor renovatie

Jan De Nul Group heeft maandag 25 mei in de haven van Zeebrugge de tweede sluisdeur van de Pierre Vandammesluis losgekoppeld, uit het water getild en met een drijvende bok overgebracht naar de achterhaven voor renovatie. Dit gebeurde in het bijzijn van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters. Een spectaculaire operatie, want zo een deur weegt ruim 2.500 ton en heeft de oppervlakte van een kwart voetbalveld (60 m x 10 m x 24 m). Deze werken gebeuren in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en maken deel uit van de grootscheepse renovatie van de Pierre Vandammesluis, de cruciale toegang tot de achterhaven van Zeebrugge.

Hijsen-van-de-sluisdeur-Vandammesluis-Port-of-Zeebrugge-Foto-Jan-De-Nul-1
Hijsen-van-de-sluisdeur-Vandammesluis-Port-of-Zeebrugge-Foto-Jan-De-Nul-1
De sluisdeur van de Vandammesluis wordt gehesen. Foto, Jan De Nul.

Operatie van 19 uur

De Pierre Vandammesluis dateert uit 1984 en bestaat uit 2 sluishoofden met elk 2 roldeuren en 2 beweegbare bruggen. De meest zeewaartse sluisdeur werd in 2018 uit de deurkamers getild en in 2019 teruggeplaatst na renovatie in de achterhaven. Nu zal hetzelfde gebeuren met de meest landwaartse deur.

Na 6 weken aan voorbereiding om de sluisdeur ‘hijsklaar’ te maken kon het hijsschip ‘Gulliver’ van Jan De Nul Group de deur uit haar positie hijsen. De Gulliver is een drijvende bok die een gewicht van meer dan 3.300 ton kan tillen. De hele operatie is een opeenvolging van verschillende deelactiviteiten, die minutieus gepland en voorbereid werden. De operatie startte om 3 uur ’s nachts en nam zo’n 19 uur in beslag.

In maart 2018 hees Jan De Nul Group de eerste sluisdeur uit haar positie voor eenzelfde renovatie in de achterhaven. Deze sluisdeur werd in de zomer van 2019 terug op haar plaats geïnstalleerd.

Grondige renovatie in de achterhaven

Een consortium van Jan De Nul, Algemene Ondernemingen Soetaert, Almex Metaal en Demako gaat de sluisdeur in de achterhaven van Zeebrugge grondig renoveren.

De sluisdeur is gisteren naar de ICO-terminal in de achterhaven gevaren. Aan wal wordt er een stelling rond de deur geplaatst om oesters en slib te verwijderen. Het consortium zal meerdere mechanische onderdelen vervangen en nieuwe technieken installeren zoals een compressor en agitatieschroeven. Daarnaast worden er meerdere aanpassingen aan de staalstructuur gedaan zoals de plaatsing van 4 extra vlinderkleppen. De deur wordt daarna opnieuw geschilderd om ze te beschermen tegen corrosie.

Na de renovatiewerken wordt de sluisdeur in 2021 opnieuw teruggevaren en in de deurkamer geplaatst. Tijdens de renovatie van deze sluisdeur kan de Vandammesluis perfect blijven functioneren met de drie andere sluisdeuren.

Renovatie van 120 miljoen euro

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, is tevreden dat de werken aan de Vandammesluis in volle coronacrisis zijn blijven doorlopen, met respect voor de momenteel zeer strikte veiligheids- en hygiënemaatregelen. “Ik ben de aannemer en alle betrokken partners daarvoor zeer dankbaar. Zeebrugge is een belangrijk maritieme kruispunt én een motor van de Vlaamse economie. Jaarlijks verwelkomt Zeebrugge ongeveer 8.000 schepen. De haven is goed voor zo’n 10.000 jobs. De Pierre Vandammesluis is vandaag de enige toegang tot de Zeebrugse achterhaven. Om de toegankelijkheid van de Zeebrugse haven te garanderen, investeren we vanuit Vlaanderen in totaal 120 miljoen euro voor deze renovatie!”

Samenwerking tussen overheid en privé

Sinds 2010 gebeuren in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken continu structurele renovatiewerken aan de Pierre Vandammesluis. Het gaat hier om grootscheepse en zeer complexe operaties, die alleen mogelijk zijn dankzij de goede samenwerking tussen verschillende partners. Het Departement Mobiliteit en Openbare werken is bouwheer. Binnen de Tijdelijke Maatschap Jan De Nul- Soetaert –Almex – Demako heeft Jan De Nul Group de leiding in de renovatiewerken van deze sluisdeur. In dit project zijn verder ook, meerdere afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en diverse externe partijen betrokken, zoals het studiebureau SBE, SECO, het havenbedrijf Zeebrugge (MBZ) en De Vlaamse Waterweg.