Van Oord versterkt positie in Kaspische Zee

Van Oord voert diverse projecten uit in de Kaspische Zee met een totale waarde van circa 500 miljoen US $. Van Oord kondigde de gunning van diverse projecten aan tijdens het bezoek van minister-president Mark Rutte aan Kazachstan op woensdag 2 december.

Het eerste contract betreft het baggeren van een toegangskanaal over een lengte van 68 km naar een nieuw te bouwen los- en laadfaciliteit die wordt geëxploiteerd door TenizService. Vier cutterzuigers verwijderen in totaal circa 17 miljoen kubieke meter grond in ondiep water. Het uitbreidingsproject van de haven van Prorva draagt bij aan het faciliteren van de groei van de olie- en gasindustrie in Kazachstan.

In het tweede project voert Van Oord de voorbereidende werkzaamheden uit voor de installatie van twee pijpleidingen in dezelfde regio. Het project omvat het ontgraven en terug vullen van twee 8 km lange sleuven. Bovendien baggert Van Oord een toegangskanaal en wordt de bodem geëgaliseerd.

Van Oord is er trots op dat het bedrijf een belangrijke rol speelt bij het vergroten van de economische groeikansen van Kazachstan. ‘Met deze projecten draagt Van Oord bij aan de economische ontwikkeling van de regio rond de Kaspische Zee’, aldus Paul Verheul, COO en lid van de Executive Board.

Preparation Service Installation of Pipelines

Meer… Van Oord