VIDEO: Whitepaper Van Oord over versnellen klimaatinitiatieven

Van Oord presenteert een whitepaper over ‘Accelerating climate initiatives’, om zijn duurzame ambitie te onderstrepen en om betrokkenen te inspireren. Voorafgaand aan de lancering introduceerde Van Oord het duurzaamheidsprogramma Sustainable Earth Actions (S.E.A.) Een platform van acties, om succesvolle oplossingen te etaleren voor wereldwijde uitdagingen.

In de whitepaper ligt de nadruk op de versnelling van klimaatinitiatieven. De paper benadrukt de schaal en reikwijdte van de klimaatuitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Van Oord stelt manieren voor om deze uitdagingen aan te gaan met behulp van adaptiemaatregelen. De publicatie van een whitepaper is de volgende stap om Van Oord’s betrokkenheid bij duurzaamheid te tonen en een open uitnodiging om stakeholders te ontmoeten en te inspireren. Download de whitepaper.

Over Sustainable Earth Actions

In de komende eeuw staat de wereld voor veel uitdagingen op het gebied van water en energie. Het S.E.A. programma van Van Oord gaat over het ondernemen van actie: het versnellen van klimaatinitiatieven, het verbeteren van de energietransitie en het versterken van de natuur en gemeenschappen. Voorbeelden van acties van Van Oord en partners zijn te vinden op het S.E.A. platform https://www.vanoord.com/sustainability. Van Oord gaat een serie van whitepapers presenteren.