Voortgangsrapportage havenvisie 2030 Groningen Seaports 

In 2012 heeft Groningen Seaports samen met haar partners de Havenvisie 2030 opgesteld. En daarin staat dat zij in 2030 tot de meest duurzame havens van Europa willen horen. In de Havenvisie is een Ontwikkelagenda 2030 opgenomen met doelen en activiteiten waarmee gericht wordt (samen)gewerkt aan groene economische groei. Op havenvisie2030.groningen-seaports.com is de volledige Havenvisie te lezen.

Groningen Seaports publiceert met enige regelmaat een voortgangsrapportage online om te laten zien waar Groningen Seaports nu staat en welke vooruitgang is geboekt. De tweede voortgangsrapportage is gepubliceerd op strategie-groningen-seaports.com/havenvisie/voortgang/2018