Waterschappers geven een kijkje in hun wereld

  • binnenland

Inspecteur Zeeweringen
In waterschap Scheldestromen wordt het leven gevormd door de zee. De duinen, op sommige plaatsen wel 40 meter hoog, beschermen samen met de aangelegde zeeweringen de inwoners van Zeeland tegen de zee.Adri Louwerse en Jan de Buck inspecteren voor waterschap Scheldestromen de zeeweringen. Adri zit al heel zijn hele werkzame leven in de waterkeringen en begon in 2000 bij waterschap Scheldestromen. Hiermee trad Adri in de voetsporen van zijn vader, die ook bij het waterschap werkte. Jan begon 30 jaar geleden bij het waterschap als beheerder op een poldergemaal en werkte later ook nog bij wegenbeheer, tot hij een paar jaar geleden overstapte naar de zeeweringen.

Meer zee dan water
Jan: “Ik ben voor mijn werk eigenlijk altijd buiten of onderweg. Het mooie is dat je zo betrokken bent bij je eigen woongebied. Ik ken dit gebied op mijn duimpje. Het Zeeuwse landschap staat sterk onder invloed van het water, de wind, het weer. Daardoor is er nooit een dag hetzelfde.”

Meer… Waterschappen

Related news

List of related news articles