Windmolens Nuon draaien het beste op de Maasvlakte

In het windpark Slufterdam in de buurt van Rotterdam op de Maasvlakte staat de windmolen van Nuon die het meest op vol vermogen heeft gedraaid. Dat betekent dat er op die plek het meeste profijt is van windenergie. Op de Maasvlakte zijn de windcondities zeer goed waardoor de windmolens daar uiteindelijk de meeste energie kunnen leveren.

Dit gebied heeft bijna een vergelijkbare windsnelheid met wind op zee, waarvan het bekend is dat het daar altijd gemiddeld harder waait. Nuon is op dit moment bezig om windpark Slufterdam, bestaande uit nu 9 windmolens, op te schalen zodat in de toekomst hier nog meer energie opgewekt kan worden. De belangrijkste vergunningen voor dit project zijn in 2015 ontvangen.

Meer… Nuon en Slufterdam