Winst Smit Internationale daalt naar EUR 13,4 miljoen

Smit Internationale heeft over 2002 een nettowinst behaald van EUR 13,4 miljoen, tegen EUR 17,4 miljoen een jaar eerder. Dat heeft het sleepvaart- en bergingsbedrijf dinsdag bekendgemaakt. Per aandeel daalde de winst naar EUR 1,83, van EUR 2,38 in 2001.

Het behaalde resultaat ligt boven de verwachting die Smit Internationale in augustus uitsprak. Het bedrijf zei destijds een nettowinst te verwachten van circa EUR 12 miljoen. Daarvoor ging Smit Internationale voor 2002 nog uit van een ongeveer eenzelfde resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting te verwachten als de EUR 18,7 miljoen een jaar eerder. In het bedrijfsresultaat in 2002 zijn bijzondere posten begrepen tot een bedrag van negatief EUR 1,5 miljoen. Een jaar eerder was dat EUR 14,1 miljoen negatief. Het resultaat van de niet geconsolideerde deelnemingen bleef onveranderd op EUR 9,1 miljoen. Smit Internationale stelt een dividend voor van EUR 0,90 per aandeel, tegen EUR 1,10 een jaar eerder. Het bedrijf spreekt geen winstverwachting uit voor 2003. Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 21 mei zal Smit mededelingen doen over de omzet in het eerste kwartaal van 2003 en de orderportefeuille voor de rest van het jaar. In 2002 heeft Smit naar eigen zeggen de implementatie van de strategie voltooid. Daarnaast heeft het bedrijf verschillende maatregelen getroffen die in 2003 moeten leiden tot operationele verbeteringen.

Zie de winst- en verliesrekening

Bron: Betten Beursmedia News – Rabobank.nl, 25-03-2003;