Zr.Ms. Groningen terug van antipiraterijmissie

Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp reikt vrijdag 11 december de Herinnering Vredesoperaties (HVO) uit aan bemanningsleden van. Zr.Ms. Groningen. Het marineschip nam vanaf 9 augustus deel aan de EU-antipiraterijmissie ATALANTA voor de kust van Somalië en keert die dag terug. De bemanningsleden worden feestelijk onthaald door familieleden en vrienden.

Het patrouilleschip opereerde drie maanden in een internationaal vlootverband. Het marineschip hield zich bezig met het beschermen en controleren van schepen die gebruik maken van een speciale vaarroute in de Golf van Aden. Naast het patrouilleren in het Somalisch bassin heeft de Groningen zich ingezet voor de opbouw van lokale maritieme capaciteiten in de regio door het trainen van lokaal Kustwachtpersoneel. Visserij is een belangrijke bron van inkomsten voor de regio. Tijdens haar missie heeft de Groningen geassisteerd bij het uitzetten van zogenaamde ‘vislokboeien’ voor de Somalische kust om deze bedrijfstak te stimuleren.

Antipiraterij
Nederland levert al sinds 2008 een bijdrage aan de bestrijding van piraterij voor de kust van Somalië. De bestrijding van piraterij is de afgelopen jaren voortdurend in ontwikkeling geweest. Door te patrouilleren vergroten de marineschepen de veiligheid langs de scheepvaartroutes bij Somalië en ontmoedigen en verstoren zij piraterij op zee. Hierbij heeft Nederland steeds een belangrijke rol gespeeld. Piraterij vormt een serieuze bedreiging voor onze belangen als handelsnatie. De vrije doortocht over zee en de ontwikkeling van de regio lopen gevaar door piraterij. Jaarlijks passeren tussen de 20.000 en 30.000 schepen de Golf van Aden. Sinds februari van dit jaar is het mandaat van ATALANTA aangepast en mag de maritieme missie ondersteuning bieden aan de zustermissies op land.

Meer… Defensie