Adequate risicobeheersing helikopterdekken offshore

nogepa+logo+nedjpg

Op 26 augustus is door de Inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, mevr. J Thunnissen, en dhr. J. Peters, Secretaris-generaal van NOGEPA, een convenant ondertekend met als doel afspraken vast te leggen die NOGEPA en ILT vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hebben gemaakt om een effectief en efficiënt toezicht te realiseren op de naleving van veiligheid voor helikopteroperaties op landingsdekken van platforms, gelegen op het Nederlandse deel van de Noordzee.

Met dit convenant is afgesproken dat de olie- en gas producerende maatschappijen middels een managementsysteem zelf de inspanningsverplichting hebben om het aantal afwijkingen en overtredingen van de wet- en regelgeving betreffende helikopterbewegingen jaarlijks te reduceren om zodoende te streven naar optimale veiligheid. Met dit convenant maakt de Inspectie afspraken over de wijze waarop zij toezicht houdt en stapt daarmee af van het reguliere toezicht. In de nieuwe vorm van toezicht beoordeelt de Inspectie de kwaliteit van de beheersingsmaatregelen en borging om wet- en regelgeving na te leven en risico’s te minimaliseren.

Meer… NOGEPA