Alternatieven gemaal Lauwersmeer: pompen, als het moet

  • binnenland

De Nederlandse regering van VVD en PvdA kort de bijdrage op het gemaal Lauwersoog. Het betekent dat de ambitie van het college van Friese Gedeputeerde Staten om in 2015 een groot gemaal op Lauwersoog te bouwen, niet haalbaar is. Statenlid Fenny Reitsma (CDA) zei woensdag dat de christendemocraten toch blijven inzetten voor een functioneel gemaal in Noord-Oost Fryslân.

Droge voeten
In de commissie Lân, Loft en Wetter van Provinciale Staten op woensdag 13 november sprak het CDA de wens uit om bij zware regenbuien en hoge waterstanden, tóch te kunnen malen in het Lauwersmeergebied in de toekomst. Op het moment heeft Lauwersoog zogenaamde spilsluizen, die niet bruikbaar zijn als het peil van de Waddenzee hoger is dan het binnenmeer. CDA Statenlid Fenny Reitsma: “We kunnen wel opzoek gaan naar alternatieven voor de langere termijn, maar nu al blijkt er de behoefte te zijn om water weg te pompen bij een overvolle Friese boezem. Onze ambitie is om het afvoer van Fries water via het Lauwersmeer, leidend te laten zijn.” Het CDA vindt dat in alternatieven rekening moet worden houden met pompcapaciteit en is geen fan van het onderwater zetten van stukken land. Reitsma: “Veiligheid en droge voeten zijn voor ons het belangrijkst.”

Samenwerking met Wetterskip en Groningen
Het college van Gedeputeerde Staten wil aan de slag met een zogenaamde omgevingsvisie 2016, waar gekeken wordt naar nieuwe oplossingen nu er over twee jaar geen groot gemaal bij het Lauwersmeer staat. Fenny Reitsma: “Daarbij houdt het CDA nog steeds rekening met een groot gemaal, dat ook goed is voor na 2030.” In de berekeningen is sprake van een nieuwe waterveiligheid na 2030, omdat er een hogere zeespiegel verwacht wordt. Hiervoor zoekt Reitsma ook toenadering met het Wetterskip Fryslân en Provinciale Staten van Groningen: “Het Wetterskip betaalt in principe een gemaal .We moeten daarin ook samenwerken zoeken met Groningen. Het is bijna te gek voor woorden als we wél 50 miljoen besteden voor een vismigratierivier, maar tegelijkertijd onzekerheid geven aan de eigen mienskip over waterveiligheid in Noord-Oost Fryslân.”

Meer… Provincie Friesland 

Related news

List of related news articles