Bedrijven tekenen voor ontwikkeling groene waterstoffabriek in North Sea Port

VoltH2 Terneuzen en Virya Energy bereiden de bouw van een groene waterstoffabriek in het havengebied North Sea Port voor. Ze tekenden daartoe een samenwerkingsovereenkomst om die in Terneuzen te realiseren.

Artist Impression van Waterstoffabriek in Terneuzen. Foto, VoltH2.
Artist Impression van Waterstoffabriek in Terneuzen. Foto, VoltH2.

VoltH2 heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend ter voorbereiding van een lange termijn concessiecontract met North Sea Port voor een industrieel perceel van 30.000m2 in het havengebied in Terneuzen. Het bedrijf is gestart met de planning en ontwikkeling van de bouw van een groene waterstoffabriek met distributiemogelijkheden.

Uitbreidbaar tot twee maal grotere productie

VoltH2 Terneuzen voorziet de bouw van een 25 MW elektrolyse-eenheid en gebruikt hierbij bewezen commercieel beschikbare technologie. De fabriek zal jaarlijks tot 3,6 miljoen kg (3.600 ton) groene waterstof produceren. De installatie draagt zo bij tot de verduurzaming in het ganse gebied van North Sea Port. Het ontwerp van de groene waterstoffabriek is bovendien uitbreidbaar, zodat later de productie nog verdubbeld en mogelijk verdrievoudigd kan worden.

De locatie is toegankelijk via de weg, het spoor en de waterwegen voor de levering en distributie van groene waterstof in de ruimere omgeving. De investering is voor de eerste fase begroot op 35 à
40 miljoen euro.

De locatie bevindt zich in het havengebied in Terneuzen meer bepaald in het industriepark Axelse Vlakte in Westdorpe. Behalve dat de locatie in een zone is waar veel waterstof wordt gebruikt zijn er ook mogelijkheden om de warmte af te zetten. De site is ook dicht bij een bestaande Bio LNG producent, tevens zijn er nog twee biostoom en bio-ethanol projecten in ontwikkeling in de onmiddellijke nabijheid. Zodanig kan dit gebied één van de clusters worden van diverse producenten van duurzame brandstoffen en grondstoffen in Nederland. Zo ontstaan er potentiële synergiën tussen deze diverse nieuwe vormen van productie en het gebruik van groene waterstof als brandstof en grondstof in hun eigen processen naast grijze en blauwe waterstof.

Groenewaterstofhub

“Onze partner Virya Energy heeft met zijn uitgebreide kennis in het ontwikkelen van praktische oplossingen in het gebruiken van groene waterstof de laatste tien jaar al bewezen dat ze innovatie hoog in het vaandel dragen”, volgens Andre Jurres, Algemeen Directeur van Volth2.
“De Benelux en vooral de havens spelen historisch al een leidende rol in het gebruik van waterstof in de wereld en nu werken overheden hard om de transitie van fossiele brandstoffen naar groene energie mogelijk te maken, hiervoor dient de juiste regel- en wetgeving te komen om plaats te maken voor deze nieuwe duurzame economie. De Nederlandse, Belgische en Vlaamse regering spelen in dit gebied een cruciale rol en kunnen het kader creëren om ook in 2050 nog een wereldleider te zijn in het gebruik van duurzame waterstof in de industrie en transportketen.”

North Sea Port, Energy Port

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “North Sea Port zet steeds harder in op de energietransitie. De nieuwe waterstoffabriek van VoltH2 in Terneuzen draagt daartoe bij en biedt heel wat mogelijkheden voor bedrijven op het bedrijventerrein Axelse vlakte. North Sea Port weet zich hiermee verder te versterken als waterstofhub in West-Europa.”