Bouw grootste offshore windpark van België gestart

Het installatieschip ‘Innovation’ van DEME gaat koers zetten naar de Belgische Noordzee met de eerste lading van de 58 funderingen en transitiestukken voor het SeaMade offshore windpark. De eerste 4 funderingen en transitiestukken worden op dit moment geladen bij de SIF terminal aan de Maasvlakte in Rotterdam.

Innovation van Deme wordt geladen bij Sif op Maasvalket voor Seamade. Foto, Deme pb 6-9-2019
Installatieschip ‘Innovation’ van DEME wordt geladen bij Sif op Maasvlakte voor Seamade. Foto, DEME.

Met een capaciteit van 487 MW is SeaMade het grootste offshore windpark in België. SeaMade is een combinatie van twee offshore windprojecten, voorheen bekend onder de naam Mermaid (235 MW) en Seastar (252 MW). DEME staat in voor de installatie van de 58 funderingen en alle inter-arraykabels, de twee offshore substations en de onderzeese hoogspanningskabels van 220 kV. In de lente van 2020 zullen de turbines met een capacitieit van 8,4 MW op de funderingen geplaatst worden. Voor het einde van 2020 zal SeaMade hernieuwbare energie voorzien voor 500.000 Belgische gezinnen.

”Na maanden van zorgvuldige planning en engineering is het fantastisch dat de werken op zee van start gaan voor het grootste offshore windpark in België”, zegt Luc Vandenbulcke, CEO van DEME. “Voorlopig is dit het laatst windpark in de Belgische Noordzee. Doordat ons land een koploper is wat betreft offshore windenergie, hebben we inmiddels een toonaangevende groep van Belgische bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van offshore windparken over de hele wereld. We kijken er naar uit om samen met onze partners en alle stakeholders het SeaMade-project te realiseren en we zijn ervan overtuigd dat onze gecombineerde expertise ook in de toekomst een belangrijke rol kan spelen in de ambitie van België om de offshore windcapaciteit tegen 2025 te verdubbelen tot 4 GW.”

“We zijn er trots op dat SeaMade de Belgische offshore windcapaciteit tot 2.262 MW zal opvoeren tegen 2020, precies zoals vooropgesteld werd door de Belgische federale overheid”, zegt Mathias Verkest, CEO van SeaMade. De windcapaciteit zal jaarlijks meer dan 8 TWh produceren. Dat is ongeveer 10 procent van de totale elektriciteitsbehoefte en 50 procent van de totale consumptie door huishoudens. Zelfs met de beperkte oppervlakte van de Belgische Noordzee is België wereldwijd de op vier na grootste producent van offshore wind. Na 2020 kan de offshore windenergiecapaciteit in de Belgische Noordzee verder ontwikkeld worden en verdubbeld tot minstens 4.000 MW. We hebben er vertrouwen in dat er oplossingen gevonden zullen worden die een adequate en tijdige netwerkconnectie mogelijk maken voor deze tweede ronde.”