Cao-akkoord voor binnenvaart

In de binnenscheepvaart is een akkoord bereikt over een nieuwe cao met een looptijd van drie jaar. Partijen zijn overeengekomen dat de cao alleen zal gelden als deze algemeen verbindend wordt verklaard. Daartoe is een verzoek ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Nieuwsblad Transport, 05-11-2008;