CBRB inventariseert gevolgen van Corona voor binnenvaart

De brancheorganisaties zien dat de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de ladingstromen via de binnenvaart, zowel in de droge lading- , de container- als de tankvaart. In grote delen van het personenvervoer is zelfs sprake van het geheel wegvallen van de omzet. Denk aan de riviercruisevaart en de dagpassagiersvaart die nu van start zou moeten gaan. De veerdiensten draaien grote verliezen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer gevraagd een kwantitatieve indicatie te maken van de economische schade voor de binnenvaart als gevolg van de coronacrisis. De eerste inschatting is dat de coronacrisis de binnenvaart ten minste 120 miljoen euro per maand kost.

De transportsector is essentieel in deze tijd waarin veel personen en bedrijven beperkt zijn in hun logistiek. Het goederenvervoer moet door blijven gaan en valt onder de cruciale beroepen en vitale processen. De binnenvaart speelt daarin een cruciale rol. Binnenvaart kan op lange afstanden regio’s bevoorraden vanuit de havens. Dat geldt ook voor de container supply chain tussen havens en achterland-terminals en voor bulkstromen en break bulk.

Continuïteit van de bedrijfsvoering “Het CBRB gaat voor continuïteit van de bedrijfsvoering van binnenvaartbedrijven. De binnenvaart is immers van vitaal belang voor de voorziening van de Europese samenleving en economie. Het is daarom van cruciaal belang om het vrije verkeer van goederen en bemanningsleden in Europa te garanderen. Tot dusver is het internationale goederenvervoer niet in gevaar en kan de binnenvaart haar diensten nog steeds verlenen. En dat moet zo blijven!”, aldus Paul Goris, voorzitter van het CBRB.

Nationaal en internationaal overleg

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen heeft het CBRB dagelijks intensief overleg over deze diverse problematiek, zowel nationaal als internationaal. Via de European Barge Union (EBU), met ministeries, VNO-NCW, de Europese Commissie en CCR. Op woensdag 1 april was er een overleg tussen het CBRB en andere partijen uit de maritieme sector met minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over hoe de binnenvaartsector ervoor staat in deze coronacrisis.

In contact met leden

Naast contact met overheden blijft het CBRB ook in gesprek met haar leden om zo uit eerste hand te kunnen horen tegen welke problemen zij aanlopen. Het CBRB zal er alles aan doen om naast de nationale afspraken, ook de Europese afspraken voor ondersteuning van de sector naar voren te trekken.