Eldepasco kiest Vestas als bevoorrechte onderhandelingspartner voor keuze windturbine

De NV Eldepasco kiest Vestas Offshore A/S als bevoorrechte onderhandelingspartner voor de levering en het onderhoud van de windturbines voor het derde offshore park in de Belgische Noordzee. Daarmee is een belangrijke volgende stap gezet bij de realisatie van het project. Als binnenkort ook de financiering wordt afgerond, kan Eldepasco vanaf het voorjaar 2012 worden gebouwd.

Eldepasco en Vestas Offshore A/S hebben een term sheet ondertekend waarin de onderhandelingsbasis is vastgelegd voor een levering- en onderhoudscontract dat in de loop van 2010 verder wordt uitgewerkt. De toekomstige samenwerking beschrijft zowel de levering, de installatie als ook het onderhoud en de opvolging van de windturbines gedurende een langere periode.

Als de onderhandelingen binnen de geplande tijdslijn worden afgerond, wordt Eldepasco het allereerste offshore windpark met de V112-3.0 MW windturbine.

Intussen lopen ook de onderhandelingen met andere partijen voor de funderingen en de elektrische werken en wil Eldepasco begin 2011 een akkoord bereiken over de financiering van het volledige project die geschat wordt op 800 miljoen euro.

Eldepasco wenst als Belgische vennootschap te benadrukken dat de bouw én het onderhoud van het toekomstige offshore windpark zal gebeuren vanuit een Belgische haven. Tijdens de constructiefase zal dit een bijkomende tewerkstelling creëren van 100 directe en indirecte jobs gedurende een periode van 2 jaar. Eens het project volledig operationeel is, zal Eldepasco werk bieden aan ruim 40 mensen gedurende de volledige exploitatieperiode die voorzien is op 20 jaar.

De geschatte jaaropbrengst van het windpark Eldepasco wordt geschat op 800.000 MWh, wat 1 % vertegenwoordigt van de (huidige) totale energieproductie in België (grijze én groene stroom). Samen met de andere geplande offshore projecten op de Noordzee, zal Eldepasco een belangrijke bijdrage leveren tot het behalen van de Europese 20-20-20 klimaatdoelstellingen. Van de 13 procent hernieuwbare energieproductie die België tegen 2020 moet realiseren, zal ongeveer een derde afkomstig zijn van windenergie op de Noordzee.

Bron: Eldepasco.be, 13-09-2010;