Foto, North Sea Port

ENGIE en Equinor onderzoeken of productie van koolstofarme waterstof uit aardgas in North Sea Port mogelijk is

De energiebedrijven Engie en Equinor willen met hun H2BE-project in België de productie van koolstofarme waterstof uit aardgas te ontwikkelen. Ze starten nu een haalbaarheidsstudie naar de technische en economische geschiktheid van een locatie in Gent in North Sea Port.

Foto, North Sea Port

Het H2BE-project is gericht op de productie van waterstof uit aardgas met behulp van autothermische reforming-technologie (ATR) in combinatie met de afvang en opslag van koolstof (CCS). De ATR-technologie maakt een vermindering van de CO2-uitstoot van meer dan 95% mogelijk en daarmee ook de productie van waterstof op grote schaal. Het is de bedoeling dat het afgevangen CO2 in vloeibare vorm wordt getransporteerd en permanent en veilig wordt opgeslagen op een locatie onder de Noordzee bij Noorwegen.

Aansluiten op waterstofinfrastructuur
Naast de commerciële gesprekken met potentiële afnemers van waterstof starten ENGIE en Equinor nu ook een haalbaarheidsstudie naar de technische en economische geschiktheid van een locatie in Gent in North Sea Port. Dit past bij de grote schaal waarop waterstof nu en in de toekomst wordt gebruikt door de industrie in North Sea Port. Ook de samenhang met diverse infrastructuurprojecten kan groot zijn.

Met het havenbedrijf lopen er besprekingen over de integratie met de haveninfrastructuur. “Het H2BE-project past in ons strategisch plan ‘Connect 2025’ omdat het de overgang naar klimaatneutraliteit en de ontwikkeling van de vereiste waterstof- en CO2-infrastructuur versnelt”, aldus Daan Schalck, CEO van North Sea Port. North Sea Port heeft de ambitie om een draaischijf in het Europese waterstofnetwerk te zijn. Deze productie kan deel uitmaken van de waterstofinfrastructuur en het pijpleidingennetwerk (‘backbone’) in het Gentse deel van het havengebied en bij uitbreiding van het waterstofnetwerk over de Nederlandse grens heen. De bestaande industrie en werkgelegenheid worden hierdoor verder verankerd.

“De omschakeling naar CO2-arme waterstof is noodzakelijk om de meest energie-intensieve clusters klimaatneutraal te kunnen maken. De afvang en opslag van CO2 is een noodzakelijke tussenstap in de richting van een CO2-neutrale economie. Het streefdoel is om in North Sea Port tegen 2025 minstens 3 miljoen ton CO2 af te vangen voor opslag en hergebruik”, dixit CEO van North Sea Port Daan Schalck.

Fluxys voor infrastructuur
De aanwezigheid van de vereiste waterstof- en CO2-infrastructuur is van cruciaal belang voor het welslagen van het project. Daarom hebben ENGIE en Equinor hun krachten gebundeld met Fluxys Belgium, de onafhankelijke beheerder van het aardgastransportnet in België. Door grote volumes op de markt te brengen, kan het H2BE-project belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de waterstof- en CO2-infrastructuur met open toegang van Fluxys. Om zo vraag en aanbod in de industriële clusters in België en de buurlanden met elkaar te verbinden.

Het H2BE-project past in het Belgische en Vlaamse waterstofbeleid. Dit is toegespitst op hernieuwbare waterstof, maar benadrukt ook de sleutelrol van koolstofarme waterstof om de doelstellingen inzake het koolstofarm maken van de economie te bereiken. En om in de komende jaren snel een schone waterstofmarkt en -infrastructuur op te starten.

Alle partners willen ruim vóór 2030 van start gaan om zo bij te dragen aan de tussentijdse doelstellingen van België voor het klimaatneutraal maken van de economie in 2030.