EUR 100 miljoen voor Van Oord in Brazilië en op de Bahama’s

Koraal

• Aanleg nieuwe scheepswerf in Brazilië
• Bagger- en civiele werkzaamheden op de Bahama’s
• Koraalrehabilitatie levert bijdrage aan milieu

Van Oord heeft in Brazilië en op de Bahama’s twee opdrachten  verworven. Het betreft baggerwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe scheepswerf  in Aracruz, Brazilië. De opdrachtgever is Estaleiro Jurong Aracruz (EJA), een Braziliaanse dochteronderneming van Sembcorp Marine’s Jurong Shipyard uit Singapore. Op de Bahama’s zal in opdracht van het Ministry of National Security een drietal havens worden opgewaardeerd in het kader van het Sandy Bottom Project. De beide opdrachten hebben een gezamenlijke contractwaarde van meer dan EUR 100 miljoen. De uitvoering van de projecten is inmiddels gestart. De oplevering van het project in
Brazilië is eind 2014. Begin 2016 zijn de werkzaamheden op de Bahama’s afgerond.

Jurong Aracruz – Brazilië
Van Oord heeft de opdracht verworven voor baggerwerkzaamheden in het kader van de realisatie van de Jurong Aracruz werf in de staat Espírito Santo. De werf is ontworpen voor de bouw en het onderhoud van specialistische schepen en constructies voor de olie- en gasindustrie in Brazilië. De werkzaamheden betreffen de aanleg van een toegangskanaal, zwaaikom en ligplaatsen bij de kades. Voor de aanleg van de nieuwe haven wordt er in totaal 6 miljoen m3gebaggerd. Hiervoor zet van Oord een grote cutterzuiger in. Het gebaggerde materiaal wordt in sand carriers geladen en afgevoerd.

Sandy Bottom – Bahama’s
Het project maakt deel uit van een programma van aankoop van schepen door the Royal Bahamas Defence Force en de opwaardering van drie havens. Damen Shipyards Group levert de schepen. Van Oord is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van de baggerwerkzaamheden en het civiele werk. De baggerwerkzaamheden betreffen het verdiepen van toegangskanalen en havens. Van Oord zet voor deze werkzaamheden een backhoe in. Het civiele werk betreft de aanleg van kademuren, golfbrekers, gebouwen, steigers, aanlegplaatsen en beschoeiing.

Koraalrehabilitatie
Van Oord zet het in eigen huis ontwikkelde Coral Rehabilitation-initiatief in op het Sandy Bottom project. Dit programma behelst het uitzetten van koralen die in een mobiel laboratorium, de ReefGuard, zijn opgekweekt. Eerder dit jaar deed Van Oord een succesvol project op het Ningaloo Reef in Australië. Met dit initiatief geeft Van Oord op duurzame wijze uiting aan zijn maritieme vindingrijkheid.

Meer… Van Oord