Foto, North SeaPort

Goederenvervoer via binnenvaart tussen North Sea Port en achterland blijft toenemen

In North Sea Port blijft het vervoer van goederen naar het achterland via de binnenvaart verder toenemen. Met een stijging van 4% komt dit vervoer uit op maar liefst 58%. Dat blijkt uit het tweede onderzoek dat de haven verrichtte bij bedrijven in het hele grensoverschrijdende havengebied.

Foto, North SeaPort
Foto, North SeaPort
Foto, North SeaPort

Als multimodale haven zet North Sea Port sterk in op duurzaam vervoer. Voor de tweede maal voerde de grensoverschrijdende Nederlands/Vlaamse haven onderzoek uit naar de vervoersmogelijkheden die bedrijven (in 2019) gebruiken om goederen (aan- en afvoer) naar het achterland te vervoeren.

Daaruit blijkt dat 58% van de goederen in binnenvaartschepen wordt vervoerd. Het gaat zowel om het laden als het lossen van binnenvaartschepen. Dat is maar liefst een toename met +4% op één jaar tijd.

“Daarmee wordt onze inzet op een groei naar duurzame vervoersmodi beloond met een stevige plaats in de Europese top van de zeehavens”, aldus Daan Schalck, CEO van North Sea Port.

Daarnaast neemt het aandeel van het wegvervoer af tot 28% (-2%). Het spoor kent een stijging van 1% tot een aandeel van 10%. Het overbrengen van lading van een schip op een ander schip of vervoersmodus – transhipment – is goed voor 4% (-3%).

Binnenvaart en spoorvervoer verder ontwikkelen

North Sea Port zet actief in op een ‘modal shift’ richting binnenvaart en spoor. Het beschikt over een uitgebreid netwerk van achterlandverbindingen. Het ligt immers op het kruispunt van de Europese vervoersmogelijkheden inzake binnenvaart, spoor (tot in China) en wegvervoer en op een aantal Europese vervoerscorridors.

“Deze cijfers uit het modalsplitonderzoek laten zien dat in North Sea Port bedrijven en rederijen verder inzetten op vervoer via binnenvaart – in het bijzonder voor het vervoer van containers”, aldus Daan Schalck, CEO van North Sea Port.

Het vervoer over de binnenwateren zal nog toenemen met de realisatie van het Seine-Scheldeproject waardoor binnenvaartschepen met een laadvermogen van 4.500 ton tot in Parijs kunnen varen.

Wat spoorontwikkelingen betreft, blijft de haven samen met bedrijven en heel wat partners zich actief inzetten voor een spoorlijn tussen Vlissingen en Antwerpen, tussen Terneuzen en Zelzate, het aanpakken van een aantal knelpunten op het spoor in het havengebied en de inzet van spoorlijn 204 voor personenvervoer tussen Gent-Dampoort en Zelzate.

Tweede onderzoek naar vervoersmogelijkheden

North Sea Port voerde dit onderzoek naar het gebruik van vervoersmogelijkheden naar het achterland voor de tweede maal uit. Ditmaal op basis van de cijfers voor het jaar 2019. Het eerste onderzoek over de cijfers van het jaar 2018 – het eerste jaar als fusiehaven – was de nulmeting.