Het gaat niet goed met de ladingresten en losverklaring

Bunkerbootje_450x300

We zitten nu een kleine twee weken na afloop van de overgangsbepalingen uit het Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI) en wij stellen vast dat er sprake is van grote verwarring en zo hier en daar herrie op de losplaats. Van onze leden krijgen wij flink wat klachten.

Wat is er aan de hand?
Er zijn twee belangrijke veranderingen.

  • Van een aantal ladingen moet het ruim i.p.v. bezemschoon nu vacuumschoon worden opgeleverd, en/of
  • Het waswater van de ruimen mag niet meer op het oppervlaktewater geloosd worden maar wel op het riool

Meer… BLN