IMARES bundelt maritiem onderzoek in Den Helder

Per 1 november betrekt het maritieme onderzoeksinstituut van Universiteit Wageningen IMARES het pand van de voormalige Zeevaartschool in Den Helder. Het onderzoeksinstituut concentreert zo een groot deel van haar zeeonderzoek in De Zeevaartschool. Afgelopen periode is hard gewekt om het karakteristieke pand grondig te restaureren en gereed te krijgen voor haar nieuwe functie. Op verzoek van IMARES is een nieuwe vleugel aangebouwd, dat als laboratorium functioneert.

Piet-Hein Kolf van Port of Den Helder: “We hebben afgelopen jaren met diverse partners hard gewerkt om Den Helder als belangrijkste logistieke offshore haven van de Zuidelijke Noordzee verder te ontwikkelen en te versterken. De positionering van onze haven als kennis- en servicehub voor de offshore industrie maakt met een vestiging van deze kennisinstelling een enorme sprong. De vestiging van IMARES in de haven is van belang voor zowel de energiesector (olie, gas én de hernieuwbare-energie) als voor de marine. Met het centraliseren van de activiteiten van IMARES kunnen we de supply chain nog beter en efficiënter bedienen met onderzoeken voor de offshore en energiesector.”

Port of Den Helder nam het pand van de voormalige Zeevaartschool recent over van Woningstichting Den Helder. Het havenbedrijf is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, onderhoud en exploitatie van het civiele deel van de haven en zag in dit strategische pand in het hart van het havengebied een mooie aanvulling op de portefeuille. IMARES huurt het pand de komende tien jaar van Port of Den Helder.

Algemeen directeur Martin Scholten van IMARES: “Een kennisinstelling als IMARES hoort bij Port of Den Helder en haar rol om partijen in de haven te faciliteren. Het is voor onze vitaliteit van groot belang dat we onze activiteiten in de kop van Noord-Holland na 10 jaar kunnen concentreren in een geschikt gebouw op een locatie van maritieme bedrijvigheid aan de grens van de waardevolle Noordzee en Waddenzee. IMARES wil van deze plek een ‘agora’ maken: een ontmoetingsplaats voor medewerkers van aan zee gerelateerd bedrijfsleven, beleidsmedewerkers van de verschillende overheden en onderzoekers en studenten van Wageningen UR en andere kennisinstellingen. Het is dan ook goed dat ook Maritime Campus Netherlands met ons mee verhuist naar de Zeevaartschool. Hierdoor wordt dit gebouw een broedplaats van nieuwe ideeën en impulsen rond een betere benutting van de zee in harmonie met de natuur.”

Meer.. IMARES