Koning Willem-Alexander aan boord van Zr.Ms. Rotterdam

Koning bezoekt Koninklijke Marine in Den Helder

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 19 mei in Den Helder een werkbezoek gebracht aan de Admiraliteitsraad en een trainingsopstelling van de Koninklijke Marine.

Koning Willem-Alexander aan boord van Zr.Ms. Rotterdam
Koning Willem-Alexander aan boord van Zr.Ms. Rotterdam
Koning Willem-Alexander aan boord van Zr.Ms. Rotterdam. Foto, Defensie.

Het werkbezoek begon in de haven van Den Helder aan boord van de Zr.Ms. Rotterdam, één van de twee amfibische transportschepen van de marine. De Koning heeft aan boord van het schip een deel van een overleg van de Admiraliteitsraad bijgewoond. De raad is het hoogste besluitvormings- en adviesorgaan binnen de marine en staat onder voorzitterschap van de Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Rob Kramer.

Aansluitend bezocht de Koning Zeemanschapstrainer de Poolster, een oefenopstelling waar nautische opleidingen kunnen worden gegeven zonder afhankelijk te zijn van varende eenheden en trainingsfaciliteiten elders.

Koning Willem-Alexander op Zeemanschapstrainer de Poolster. Foto, Defensie.

De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee. In Nederland en in het buitenland helpt de marine bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties en bij rampen. De Koninklijke Marine is het oudste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht.

De Koning voert met regelmaat oriënterende achtergrondgesprekken over uiteenlopende onderwerpen en thema’s. Dit gebeurt telefonisch, ten paleize en op locatie.

Foto, Defensie.