Marktconsultatie windturbinepark Maasvlakte 2

Havenbedrijf Rotterdam en het rijk onderzoeken de mogelijkheden voor de aanleg van een windpark op de zeewering van de Maasvlakte 2, met een vermogen van meer dan 100 Mw. Daartoe start het Havenbedrijf deze maand een internationale marktconsultatie die loopt tot 9 december 2011. Daarna wordt besloten over een mogelijke selectieprocedure voor deze locatie.

Havenbedrijf Rotterdam streeft naar een verdubbeling in het havengebied van de capaciteit van windturbines tot 300 Mw in het jaar 2020, goed voor 350.000 huishoudens. In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met een windpark op de buitencontour van de Maasvlakte 2 met een vermogen van meer dan 100 Mw. Het gaat om een toplocatie waar de wind vanaf de Noordzee vrij spel heeft. Aan de andere kant moet rekening gehouden worden met het aanpalende industriegebied, het leidingnetwerk en de veiligheid van de waterkering waarop de windturbines gevestigd moeten worden.

Maasvlakte 2
Maasvlakte 2 is de uitbreiding van de haven van Rotterdam met 2.000 hectare. Het gaat om een nieuwe Europese toplocatie voor havenactiviteiten waarvan de aanleg begonnen is in 2008 en volgens planning de eerst fase in 2013 wordt opgeleverd.

Meer… Port of Rotterdam