Nieuwe marineorganisatie van start

Vice-admiraal Borsboom

 

Vice-admiraal Borsboom: De insteek was onze capaciteiten in de volle breedte overeind houden, zodat de inzet ongewijzigd door kan gaan. Foto: Ministerie van Defensie

De nieuwe organisatie van de marine is na een ingrijpende reorganisatie vanaf vandaag een feit. Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Matthieu Borsboom: “De insteek was onze capaciteiten in de volle breedte overeind houden, zodat de inzet ongewijzigd door kan gaan. Dat is gelukt.” Hoe precies, is helder in beeld gebracht in een infographic over de reorganisatie en de implicaties daarvan.

Volledig toegerust
Het doel was reorganiseren naar kleiner, maar nog steeds slagvaardig. De marine blijft dan ook volledig toegerust op haar taken, zowel qua personeel als materieel. “Dat onze mensen goed werk verrichten, staat als een paal boven water. Complimenten over onze inzet tegen piraterij rond Afrika, de missie in Afghanistan, maar ook dichter bij huis zoals de mijnenbestrijding op de Noordzee. Complimenten die ik graag aan u doorgeef”, aldus Borsboom.

Afscheid
Dat marinemensen goed werk verrichten, maakt het volgens Borsboom des te moeilijker om de komende periode afscheid te moeten nemen van een aantal van hen. Door de bezuinigingen moet de marine verder met 1955 voltijdfuncties minder. “Een moeilijk moment, voor de medewerkers die het betreft, maar ook voor de mensen die hun gewaardeerde collega’s zien vertrekken. Collega’s die de marine trouw hebben gediend.”

Saamhorigheid
De marine heeft saamhorigheid hoog in het vaandel. Dat bleek ook tijdens de Saamhorigheidsdag op 20 juli waar ruim 32.000 veteranen, oudgedienden en actief dienende medewerkers bij elkaar kwamen voor de grootste marinereünie ooit. Borsboom “In deze lastige tijden zien we dat ‘onze’ mensen de gelederen sluiten. Ik weet ook zeker dat er alles aan wordt gedaan om de vertrekkende collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden bij het vinden van ander werk.”

Infographic
De infographic-clip geeft een samenvatting van het verloop van de marinereorganisatie en een overzicht van de belangrijkste gevolgen.

Meer…