Nieuwe oproep voor steunmaatregel voor palletvervoer via binnenvaart

Vanaf vandaag kunnen Vlaamse bedrijven opnieuw een aanvraag indienen voor subsidies voor palletvervoer via de binnenvaart bij de waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV en De Scheepvaart. Met dit initiatief wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits het vervoer van goederen via de binnenvaart stimuleren. De geselecteerde bedrijven kunnen rekenen op subsidies om hun infrastructuur, die palletvervoer mogelijk maakt, aan te passen.

Binnenvaart is niet enkel bedoeld voor het vervoer van bulkgoederen of containers. Onderzoek toont aan dat er een groot potentieel aan palletgoederen bestaat dat via de binnenvaart zijn bestemming kan bereiken. Met de steunmaatregel kunnen er investeringen gebeuren in schepen en kranen. Zo worden in de opstartfase de kosten gedrukt.

Vanaf vandaag maandag 18 maart tot en met 31 juli 2013 kunnen bedrijven in Vlaanderen een aanvraag indienen bij Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en/of nv De Scheepvaart om in aanmerking te komen voor de nieuwe steunmaatregel die het palletvervoer via de binnenvaart stimuleert. De bedrijven krijgen subsidies om de infrastructuur aan te passen die palletvervoer mogelijk maakt. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits wil op deze manier het duurzame vervoer van goederen via de binnenvaart extra aanmoedigen.

Bij de eerste oproep kregen 6 bouwbedrijven en verladers een positieve beoordeling voor subsidies voor palletvervoer. Ze kregen 1.525.000 euro steun. Op jaarbasis vervoeren die bedrijven via het water 270.000 palletten met bouwmaterialen. Dankzij deze steunmaatregel worden elk jaar 18.000 vrachtwagenritten op de weg uitgespaard.

Gelet op het succes van de eerste steunmaatregel heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits beslist om een nieuwe oproep tot steun te lanceren. De bouwsector heeft hier al ervaring in, maar ook andere bedrijfssectoren komen in aanmerking.

Vlaams minister Crevits : “Jaarlijks wordt er op de wegen in ons land ruim 61 miljoen ton bouwmateriaal op pallets vervoerd. Om meer van die goederen via de binnenvaart te vervoeren, steunt Vlaanderen bedrijven die daarvoor inspanningen willen leveren en bereid zijn om hun infrastructuur aan te passen. Voor de eerste oproep was er brede interesse. Met deze tweede oproep tonen we aan dat we in het kader van duurzame mobiliteit innovatieve vervoersconcepten kansen willen geven.”

Op de websites van W&Z en DS is alle informatie in verband met de steunmaatregel terug te vinden.