NMT training ‘juridische aspecten in de maritieme sector’

  • binnenland

Om onderbetaling en illegale tewerkstelling te bestrijden is de regelgeving voor aangaande schijnconstructies en werken met vreemdelingen aangescherpt en worden de gevolgen bij overtreding van de regels ook meer voelbaar. Netherlands Maritime Technology (NMT) heeft een serie trainingen ‘juridische aspecten in de maritieme sector’ ontwikkeld. Hiermee krijgen maritieme professionals inzicht in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). De eerste module start 4 april 2016 in Rotterdam.

In de nieuwe Europese handhavingsrichtlijn zijn vergaande ‘ketenaansprakelijkheid’ voor ingehuurde uitzendkrachten en personeel van onderaannemers opgenomen. Om goed met de strenge handhaving van de regelgeving om te gaan leren bedrijven gedurende deze trainingen aan de hand van een checklist, vuistregels en het opnemen van bepalingen in algemene voorwaarden of overeenkomsten, de meeste problemen voorkomen. Ziet een organisatie dan toch iets over het hoofd en volgt er alsnog een boete, dan kan er in elk geval aangetoond worden dat de organisatie serieus met dit onderwerp bezig is, wattot matiging van de boetes kan leiden.

Module 1: ‘Werken met vreemdelingen’ (4 april & 18 april 2016)
Deze module behandelt de impact van de WAV op de organisatie. De deelnemer aan deze training leert hoe de meest voorkomende problemen met het werken met vreemdelingen voorkomen worden of in elk geval geïdentificeerd kunnen worden. Bart Maes (Maes Staudt Advocaten) is specialist op het gebied van (inter)nationaal arbeidsrecht. Hij verzorgt deze training.

Module 2: ‘Fiscale aspecten van Wet Arbeid Vreemdelingen’ (4 april 2016)
De WAV raakt ook fiscale aspecten, tijdens de training worden deze toegelicht en leren deelnemers hoe de fiscale risico’s worden beperkt. Daarnaast worden ook praktijkvoorbeelden uit de maritieme sector gegeven. De training wordt gegeven door Ron van Steijn (Arteros, tax lawyers).

Module 3: ‘Wet Aanpak Schijnconstructies’ (18 april 2016)
Vanwege de ruime reikwijdte van deze wet geldt de ketenaansprakelijkheid ook zeker voor de maritieme sector. In deze training ligt de focus op welke bepalingen een organisatie dient op te nemen in overeenkomsten of algemene voorwaarden, die waarborgen dat aan de WAS voldaan wordt. De training wordt gegeven door Danny Berlijn (Zwartbol Advocaten). Hij is specialist op het gebied van contractrecht.

Module 4: Agenten & Distributeurs; juridische aandachtspunten en valkuilen (14 juni 2016)
Vaak kan een buitenlandse markt slechts goed worden benaderd door inzet van een lokale partij. De keuze voor een agent of distributeur wordt doorgaans zonder aandacht voor de juridische en daarmee financiële consequenties gemaakt. Deze training is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het internationale marketingbeleid van de onderneming. Lindsay Hopmans (hoofd van FME Advocaten) verzorgt deze training.

Meer… NMT 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten