Offshore wind industrie staat te springen om goed geschoold personeel

De offshore wind industrie is vol in ontwikkeling. Met het aanwijzen van drie nieuwe gebieden op de Noordzee door het kabinet, komen er de komende jaren meer windparken bij. Niet alleen de markt groeit, ook de technische ontwikkelingen volgen zich snel op. Echter staat de industrie voor een grote uitdaging: het kampt met een flink tekort aan goed geschoold personeel.

Met het bouwen van de nieuwe windturbines wordt er tussen 2023 en 2030 in totaal 6,1 gigawatt aan elektriciteit opgewekt. Een goed vooruitzicht, want volgens het regeerakkoord moet er tussen 2024 en 2030 voor in totaal 7 gigawatt aan energie door windparken op zee worden geproduceerd. Over de laatste 0,9 gigawatt zal het kabinet later en besluit nemen, schreef minister Eric Wiebes aan de Tweede Kamer afgelopen maart.

Een tekort aan arbeidskrachten
Deze ontwikkeling en groei vragen om meer arbeidskrachten. Op dit moment is er al een tekort en dat doet alarm bellen rinkelen. Naar verwachting wordt het aantal banen de komende drie jaar verdubbeld en zijn er in 2030 zeker 25.000 extra werknemers nodig in Nederland. Op Europees niveau biedt de industrie zelfs plek aan 596.000 banen. Te weinig werknemers heeft invloed op de ontwikkelingen in de industrie en kan als gevolg hebben dat kansen die er nu liggen om de energietransitie mogelijk te maken, niet volledig worden benut.

Professionals aan de industrie binden
“De industrie staat te springen om goed opgeleide professionals van elk niveau”, merkt ook Anne Visser, Business Unit Manager bij Navingo, op. “Wij zien dat er in de sector steeds meer behoefte is aan onder andere onderhouds- en storingsmonteurs, hydraulic engineers, superintendent en cable engineers.” Een uitdaging, want de energiesector is niet de enige die op zoek is naar goed geschoold technisch personeel. “Er is veel concurrentie vanuit andere sectoren. Willen we deze energietransitie verder doorzetten en zorgen dat wind dé belangrijkste energiebron wordt, is het belangrijk om deze professionals aan de sector te binden. Alleen dan kunnen we met elkaar deze doelen bereiken.”

Bent u ook op zoek naar personeel? Ga naar www.employers.navingo.com en lees over de mogelijkheden.