Otary en Electrabel (Groep GDF SUEZ) sluiten akkoord voor de bouw van offshore windturbinepark 

Het consortium Otary* en Electrabel hebben gezamenlijk een vergunningsdossier ingediend voor het bekomen van de concessie voor het zevende en laatste windturbinepark in de Noordzee. Hiertoe werd een tijdelijke handelvennootschap “Mermaid” opgericht waarin de partners beshcikken over een aandeel van respectievelijk 65% voor Oteray en 35% voor Electrabel.

Het project is gepland in de zone ten Noorden van de Bligh Bank. Deze zone, op 60 km van de kust, is de meest noordelijkke zone van het gebied dat volgens Koninklijk Besluit voorzien is voor de bouw van windturbineparken. Electrabel en Otary beogen met dit project het grootste offshore windturbinepark in België te bouwen.

Beide partners zien een meerwaarde in hun complementariteit voor de realisatie van dit proejct. Enerzijds heeft Otary als Belgisch kenniscentrum ervaring in de bouw van offshore windturbineprojecten in de Noordzee, anderzijds beschikt Electrabel over de kennis en knowhow op vlak van uitbating van hernieuwbare energiebronnen. Door hun krachten te bundelen, zijn beide partners in staat een positieve bijdrage te leveren aan de uitbouw van hernieuwbare energie op zee in België.

Indien de concessie toegekend  wordt, kunnen de eerste windturbines vanaf 2016 in gebruik worden genomen.

*Het samenwerkingsverband Otary verenigt Aspivari, DEME, Electrawinds, Nuhma, Power@Sea, Rent-A-Port, Socofe en SRIW Environnement.