Foto: Svitzer

Port Towage Amsterdam wordt opgeheven na onderzoek ACM

Gezamenlijke bedrijven (joint ventures) mogen niet worden gebruikt om de mededingingsregels te omzeilen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar de joint venture Port Towage Amsterdam (PTA). Dit gezamenlijke bedrijf werd opgericht door de twee sleepbedrijven, Svitzer en Iskes. De ACM heeft deze joint venture bekeken en gesignaleerd dat deze samenwerking op gespannen voet staat met de mededingingsregels.

Foto: Svitzer

Om de door de ACM gesignaleerde mededingingsrisico’s weg te nemen, hebben Svitzer en Iskes verschillende opties onderzocht en uiteindelijk besloten om de joint venture PTA op te heffen. Svitzer neemt PTA inclusief de sleepboten en de bemanning die PTA inhuurde van Iskes over en zal vier jaar lang de tarieven voor havensleepdiensten niet meer laten stijgen dan de inflatie. Dat zeggen de bedrijven toe aan de ACM. De ACM stelt geen overtreding vast.

Foto: Svitzer

De ACM vindt dat bedrijven die zéggen samen een nieuwe onderneming op te richten, ook daadwerkelijk een joint venture moeten oprichten die onafhankelijk opereert van de moederbedrijven.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: ‘De ACM had zorgen over de opzet van de joint venture PTA. De boten en bemanning bleven eigendom van en in dienst bij Iskes en Svitzer, terwijl PTA de prijslijsten voor havensleepdiensten in de haven van Amsterdam bepaalde. Svitzer en Iskes zeiden dat PTA een nieuwe zelfstandige onderneming was maar wij hadden daar vraagtekens bij.“

Een volwaardige joint venture moet ook echt volwaardig zijn

De toezegging van Svitzer en Iskes is een belangrijk signaal aan bedrijven die nadenken over de oprichting van een volwaardige joint venture. Dat betekent ook dat een joint venture zelfstandig moet kunnen werken ten opzichte van de moederbedrijven.

Wat was er aan de hand?

Bedrijven met sleepboten zorgen ervoor dat de zeeschepen veilig de haven in en uit kunnen varen. Lange tijd voerde Svitzer havensleepdiensten uit in de haven van Amsterdam en IJmuiden. In 2007 trad Iskes toe tot deze markt. Met deze toetreding van Iskes ontstond er onderlinge concurrentie en daalde de sleeptarieven voor de opdrachtgevers en klanten. In 2014 richtten Svitzer en Iskes een joint venture op, Port Towage Amsterdam (PTA), die alle sleepdiensten in de Amsterdamse regio van Svitzer en Iskes overnam.