Reddingsbrigades Gooi en Vechtstreek gaan samenwerken

Op 29 oktober 2015 hebben de reddingsbrigades uit Blaricum en Naarden  het samenwerkingsconvenant “Regionale Voorziening Reddingsbrigades” (RVR) ondertekend. Het RVR-convenant bekrachtigt de samenwerking tussen de reddingsbrigades die vanaf dit moment, door tussenkomst van een RVR-coördinator, als één regionale gesprekspartner kunnen optreden voor de partners in de waterhulpverlening. Dit geldt met name in de samenwerking met de  veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

De oprichting van een RVR wordt geïnitieerd door de koepelorganisatie Reddingsbrigade Nederland en ondersteund door het ministerie van Veiligheid en Justitie. De samenwerking wordt door de reddingsbrigades inhoudelijk vormgegeven, door de handen ineen te slaan bij de prestatie- en kwaliteitsontwikkeling van hun bewakings- en opleidingstaken. Daarnaast zullen zij zich meer gezamenlijk voorbereiden op grootschalige waterhulpverlening, zoals overstromingen. De reddingsbrigades blijven lokaal aanspreekpunt voor afspraken rond evenementenbewaking en recreatietoezicht en behouden hun lokale verantwoordelijkheid over de uitvoering van eigen (lokale) taken.

Reddingsbrigade Nederland heeft zich in 2011 tot doel gesteld om uiterlijk in 2015 in alle 25 veiligheidsregio een RVR te realiseren. Met de totstandkoming van het samenwerkingsverband in de  regio Gooi en Vechtstreek is dit doel gerealiseerd. In alle veiligheidsregio’s van Nederland is nu een RVR actief binnen de regiogrenzen.

Meer… Reddingsbrigade