Resultaten Van Oord met 30% gestegen

  • binnenland

Omzet en resultaat

2013 is voor Van Oord een beter jaar geworden dan 2012. Het jaar is afgesloten met een nagenoeg gelijke omzet van EUR 1.641 miljoen (2012: EUR 1.676 miljoen). Het netto resultaat was met EUR 130 miljoen aanzienlijk hoger dan in 2012 (EUR 98 miljoen) en ook de orderportefeuille is vergelijkbaar met het jaar ervoor. De schikking van uitstaande vorderingen in Dubai over de periode 2005 – 2008 heeft het nettoresultaat positief beïnvloed. Door een hoge operationele cashflow verminderde de netto schuld aanzienlijk.

Strategie
Het afgelopen jaar vond een herijking van de strategie plaats. De activiteiten baggeren, offshore olie & gas en offshore wind werden onder de loep genomen. Van Oord richt zich op een groeistrategie voor de jaren 2013 – 2018. Pieter van Oord, CEO: ‘De groei zal vooral komen uit de business units Offshore (olie & gas) en Offshore Wind Projects. Wij zijn niet voornemens om aan onze activiteiten nieuwe (branchevreemde) activiteiten toe te voegen, omdat wij voldoende groeipotentieel zien in onze bestaande activiteiten.’

Activiteiten

Baggeren
De baggeractiviteiten kenden een stabiel marktvolume in 2013. De bezettingsgraad van de Van Oord vloot was iets hoger dan in 2012. Er waren grote veranderingen in de verschillende markten wereldwijd. De markt in Europa trok weer aan. Dit heeft echter niet geleid tot een beter prijsniveau. De markten Brazilië, Nigeria en India kenden moeilijke marktcondities. ‘In Indonesië waren wij succesvol. In Australië werd het project Gladstone opgeleverd en wordt het grote project Ichtys gecontinueerd. Wij zien op dit moment geen grote vervolgopdrachten meer in Australië. Een belangrijke trend die wij zien, is dat wij als hoofdaannemer worden gevraagd integrale verantwoordelijkheid te nemen voor het ontwerp en de bouw van havens. De gunning van het Moín project in Costa Rica is daarvan een voorbeeld’, aldus Pieter van Oord.

Offshore olie & gas
De eerste twee projecten voor onze pijpenlegger Stingray in Korea en Taiwan kenmerkten het jaar voor Van Oord’s business unit Offshore. Met dit schip werd een nieuw markt–segment betreden. Pieter van Oord: ‘Wij bieden opdrachtgevers de mogelijkheid om het baggeren van een trench, het leggen van een pijp en het weer terugvullen van de trench, zonder interfacerisico’s in één hand te houden.’ De bezettingsgraad van de drie valpijp-schepen was hoog. Het marktniveau voor aanlandingen en single point mooring buoys (boeien) was laag in 2013.

Offshore wind
De omzet van de winddivisie was dit jaar beperkt. Het jaar stond in het teken van de voorbereiding op twee grote projecten: Luchterduinen en Gemini. Het project Luchterduinen wordt 23 kilometer voor de kust van Zandvoort gebouwd voor Eneco. 2013 was een belangrijk jaar voor het Gemini project, een windmolenpark van 600 MW, 60 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Dit project is van de ontwikkelaar overgenomen door nieuwe aandeelhouders, die ook verantwoordelijk zijn voor de financiering – Gemini is een zo-genaamd ‘non recourse financed project. Het bouwcontract wordt uitgevoerd door Van Oord en Siemens. Pieter van Oord: ‘Wij nemen in dit project voor 10% deel in het eigen vermogen. In april verwachten wij de financial close. De bouw zal plaatsvinden in 2015 en 2016.’

Veiligheid en duurzaamheid
De veiligheidscijfers 2013 waren de beste in de geschiedenis van de onderneming waarmee de doelstelling ruimschoots is gehaald. Door een consequente inspanning over een periode van verscheidene jaren zijn de ongevallenstatistieken teruggebracht met een factor 3. Pieter van Oord: ‘Ondanks goede resultaten zijn wij van mening dat het mogelijk is een verdere verlaging van het aantal ongevallen op projecten en schepen te realiseren. Daarom hebben wij besloten een nieuw Safety Leadership Programme te introduceren in 2014 en 2015.’

Duurzaamheid ligt Van Oord als familiebedrijf na aan het hart. In het afgelopen jaar zijn vooral goede resultaten geboekt op het gebied van brandstofbesparing, wat een positieve invloed heeft op de uitstoot van CO2. Pieter van Oord: ‘Met een nieuw meetsysteem aan boord van de sleephopperzuigers hebben wij kunnen aantonen dat aanzienlijke brand- stofbesparing mogelijk is. Dit systeem wordt in 2014 verder ingevoerd. Ook de inspanningen die wij hebben gedaan om koraal te herstellen, zijn het vermelden waard.’

Investeringen
In 2013 werd Van Oord’s tweede zelfvarende cutterzuiger, Artemis, opgeleverd. Het schip is onmiddellijk succesvol ingezet op een aantal projecten in Europa en Azië. De oplevering van het offshore installatieschip, Aeolus, ondervond vertraging als gevolg van problemen op de Sietas werf in Hamburg, die zich in surséance van betaling bevindt. De verwachting is dat het schip in juni 2014 operationeel zal zijn. Pieter van Oord: ‘Om invulling te geven aan de strategie om (EPC) windmolenparken op zee te bouwen, hebben wij in 2013 besloten te investeren in een groot offshore kabellegschip met een carrousel van 5.000 ton. Dit schip, Nexus, zal begin 2015 operationeel zijn en worden ingezet op het Gemini project.’

Financiering en aandeelhouderschap
De onderneming heeft financieel een solide positie. In de financiering van de onderneming hebben zich in 2013 geen wijzigingen voorgedaan. Ook de aandeelhoudersbelangen bleven in 2013 ongewijzigd. MerweOord B.V., de houdstermaatschappij van de familie Van Oord, is met 78,5% grootaandeelhouder. De investeringsmaatschappijen ConsOord B.V.en Cobepa (Nederland) N.V. hebben een gezamenlijk belang van 21,5%.

Vooruitzichten 2014
Pieter van Oord: ‘De wereldeconomie laat in 2014 een voorzichtig herstel zien. De groei van ‘opkomende economieën’ zal naar verwachting in 2014 afnemen. Hierdoor zullen regionaal grote groeiverschillen en marktkansen ontstaan. Met een hoge olieprijs blijven wij positief over de groeikansen van onze business unit Offshore (olie & gas). Het energieakkoord in Nederland en de plannen voor offshore windmolenparken in andere Europese landen maken dat wij groei verwachten in onze business unit Offshore Wind Projects. Concluderend verwachten wij een substantiële groei voor onze onderneming in 2014. Een belangrijk aandachtspunt blijft het vinden van voldoende technisch personeel. Door een lage netto schuld en een gezonde cashflow zullen wij in 2014 voldoende ruimte hebben om een aantal investeringsbeslissingen te nemen.’

Meer… Van Oord

 

Related news

List of related news articles