Start werkzaamheden uiterwaardvergraving Avelingen

  • binnenland

Donderdag 31 mei starten de werkzaamheden aan de Gorcumse maatregel van Ruimte voor de Rivier. Een bijzonder moment, omdat bij veel Gorcumers de herinnering aan de evacuatie in 1995 nog vers in het geheugen zit. Dat hoeft de stad dankzij de maatregelen van Ruimte voor de Rivier niet meer mee te maken.

Starthandeling
U bent van harte uitgenodigd om bij de starthandeling aanwezig te zijn. De peilers van de Baileybrug moeten verhuizen willen we het water in de Merwede meer ruimte kunnen geven. Deze historische bouwwerken verplaatsen is een bijzonder moment en een indrukwekkende handeling die ter plaatse zal worden verricht. Het complete programma is als volgt:

14.00 uur Ontvangst
14.30 uur P. IJssels, burgemeester Gorinchem I. de Boer, HID Programmadirectie Ruimte voor de Rivier T. van Oord, directeur Martens en Van Oord namens de aannemerscombinatie De Klerk – Martens en Van Oord
15.15 uur Openingshandeling in de uiterwaarden15.30 uur Informatiemarkt en borrel
Locatie: terrein van LCG Terminal, Ambonstraat 2, Avelingen West, Gorinchem

De Klerk – Martens en Van Oord
De aannemerscombinatie De Klerk – Martens en Van Oord nemen de werkzaamheden voor hun rekening. Martens en Van Oord is sterk in groot grondverzet en neemt de baggerwerkzaamheden in de rivier voor haar rekening. De Klerk’s specialiteit is constructieve waterbouw en zij zullen zich onder andere bezighouden met de aanleg van nieuwe kadeconstructies. De werkzaamheden moeten volgens planning half 2013 afgerond zijn.

Economie krijgt gelijk een impuls
Terwijl er wordt gewerkt aan de waterstanddaling krijgt de plaatselijke economie een ruimtelijke impuls. De kades worden aangepast en vernieuwd. Bovendien wordt de ruimtelijke kwaliteit verbeterd in de vorm van infrastructuur, verlichting et cetera. Aanliggende bedrijven profiteren ook van de werkzaamheden doordat ze bijvoorbeeld een ruimere haven of beter kades krijgen.

Verbeteren waterveiligheid
De uiterwaardvergraving bij Avelingen zorgt voor een waterstanddaling van 10,7 cm. Maar het project kan niet los worden gezien van de ontpoldering van de Noordwaard. De maatregelen zorgen samen voor ruim 40 cm waterstanddaling op de Merwede. Ruimte voor de Rivier is vooral succesvol voor de waterveiligheid in Nederland door de samenwerking en samenhang van de ruim 30 maatregelen.

Meer… Gemeente Gorinchem

 

Related news

List of related news articles