Twee offshore opdrachten voor Van Oord in Egypte

  • binnenland

Van Oord heeft twee opdrachten ontvangen van internationaal aannemer Subsea 7. Het gaat om de aanleg van een aanlanding en het uitvoeren van steenstortwerkzaamheden in Egypte. De projecten zijn onderdeel van het project The West Nile Delta, dat bestaat uit de ontwikkeling van een aantal gasvelden 65 km uit de noordkust van Egypte. De uiteindelijke opdrachtgever is olie- en gasmaatschappij BP. Er is al begonnen met voorbereidende werkzaamheden ter plaatse.

De werkzaamheden voor de bouw van de aanlanding worden in 2017 uitgevoerd en omvatten de constructie van een damwand, het baggeren van een sleuf en het trekken van pijpleidingen. De aanlanding bevindt zich bij de Burrulus-terminal bij Idku, 50 km van Alexandrië. Van Oord zal gebruik maken van een sleephopperzuiger, backhoe en een lier met een capaciteit van 600 ton. Valpijpschip Stornes voert dit jaar steenstortwerkzaamheden uit om het knikken van de pijpleiding te voorkomen.

In Noord-Afrika, en vooral in Egypte, stijgt de vraag naar gas voor de opwekking van elektriciteit
Door de wereldwijde economische groei en bevolkingsgroei stijgt de mondiale vraag naar energie. In Noord-Afrika, en vooral in Egypte, stijgt de vraag naar gas voor de opwekking van elektriciteit. De afgelopen tien jaar is een nieuwe reeks omvangrijke aardgasvoorraden ontdekt in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Het gasveld West Nile Delta zal een belangrijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Egypte en zal de energievoorziening van het land voor de lange termijn waarborgen. De productie van de West Nile Delta zal naar verwachting ongeveer 1,2 miljard kubieke voet per dag (bcf/d) zijn, wat gelijk staat aan 30% van de huidige gasproductie van Egypte. Al het geproduceerde gas wordt aan het nationale gasnet geleverd.
De offshore-infrastructuur die nodig is om de brandstoffen te transporteren wordt continu uitgebreid en verbeterd.

Related news

List of related news articles