Den Helder Offshore omlaag 10% vissersschepen omhoog 27%

Door de dalende olieprijs is het aantal offshore (olie en gas) gerelateerde zeeschepen in 2015 gedaald met 10%. In 2014 kwamen er 2.776 schepen binnen, en afgelopen jaar 2.522. De krimp werd deels ondervangen door een toename van het aantal port calls door zeevissersschepen. De haven noteerde in deze categorie een stijging van 27% (1645 in 2015, ten opzichte van 1295 in 2014). Ondanks de krimp van offshore olie- en gasgerelateerde activiteiten in haven blijft de haven in de zwarte cijfers. De definitieve jaarcijfers over boekjaar 2015 verschijnen deze zomer.

“Het is belangrijk ons bewust te zijn van de effecten van de oliecrisis en hier op in te spelen. Wij zetten in op onze positie als logistieke kennis- en servicehub voor de offshore industrie in de Zuidelijke Noordzee, maar zijn hierin flexibel. Den Helder is ook uitermate geschikt als logistieke offshore haven voor operation en maintenance activiteiten voor de opkomende hernieuwbare energiemarkt,” aldus Whitney Veen, CFO en algemeen directeur ad interim van Port of Den Helder. “Een recente uitgebreide gebiedsontwikkeling rondom onze haven zorgt ervoor dat wij in de toekomst door kunnen blijven groeien in economische activiteiten en de banenmotor kunnen blijven in de regio.”

Ruimte voor ontwikkeling
Port of Den Helder biedt beschikbare ruimte met de recente oplevering (bouwrijp) van de Kooypunt IIIa en de ontwikkeling van het watergebonden bedrijventerrein Kooyhaven, waarvan de oplevering aan het einde van dit jaar wordt verwacht. Beiden zijn gesitueerd in de directe nabijheid van de Den Helder Airport. De verwachting is dat Kooyhaven zorgt voor een sterke impuls voor de lokale economie van Den Helder.

Meer… Port of Den Helder